Made in Poland

Program “Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce” – przygotowany w społeczności Business Dialog, a szczególnie Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” – ma na celu podniesienia jakości zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym i jego konkurencyjności.

Wzmacnia zdolność firm w Polsce do pozyskania zamówień, zleceń i inwestycji produkcyjnych i logistycznych od międzynarodowych korporacji, które zaczęly preferować kooperantów i dostawców bliższych geograficznie, kulturowo, politycznie.

Wspiera powstawanie nowych łańcuchów dostaw, angażujących krajowych dostawców, a także platformy regionalnej współpracy B2B.

Od 1.09.2021 program ma swoją własną witrynę https://wyprodukowanewpolsce.org.pl/

W ramach programu opracowywane są i upowszechnione rekomendacje w następujących obszarach:

zarządzania strategicznego, operacyjnego i finansowego
planowania i realizacji produkcji
robotyzacji, infrastruktury IT i bezpieczeństwa
inwestycji przemysłowych i logistycznych
ofertowania i negocjacji z globalnymi korporacjami
I edycję programu – XI 2020 – VI 2021 – zamyka raport z badania „Łańcuchy dostaw 2021”, z analizą postaw firm wobec przebudowujących się łańcuchów dostaw. Wyniki i wnioski z badania są TUTAJ

Polecamy nasze artykuły i analizy makroekonomiczne i zarządcze opublikowane poniżej, a także rekomendacje dotyczące wyboru, wdrażania i rozwoju systemów ERP TUTAJ,

II edycja programu – VII -XII 2021 – jest skoncentrowana na tzw. branżach rozwojowych, na nowych łańcuchach wartości, które są w dużym stopniu stymulowane strategią i regulacjami UE, związanymi z klimatem, środowiskiem, mobilnością, cyfryzacją, a także uzyskiwaniem względnej niezależności Europy i Polski od producentów odległych geograficznie, kulturowo, politycznie.