KDF DialogMade in Poland

Elastyczność korzystania z energii

Uczestnicy rynku energii, odbiorcy oprócz możliwości korzystania z mechanizmów zabezpieczających poziom kosztów takich jak: taryfy, ceny gwarantowane, modele transzowe czy długoterminowe umowy cPPA, mogą również optymalizować swój portfel zakupowy poprzez mechanizm Demand Side Response (DSR) funkcjonujący na rynku mocy. Został on wprowadzony w Polsce ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 247), a pierwsza aukcja odbyła się 15 listopada 2018 r. 

 

Na czym to zagadnienie polega?

DSR oznacza redukcję poboru mocy przez odbiorców energii w określonym czasie, w celu wsparcia funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Programy DSR pozwalają na uzyskanie dodatkowych przychodów przedsiębiorstwom, które mogą zmniejszyć pobór energii w odpowiedzi na wezwanie operatora systemu elektroenergetycznego (Polskie Sieci Elektroenergetyczne). Takie wezwania występowały do tej pory rzadko i praktycznie nie wpływają na działalność operacyjną przedsiębiorstw natomiast biorąc pod uwagę obecny mix energetyczny można przypuszczać, że okazji do generowania dodatkowego przychodu w firmie może pojawić się w najbliższych miesiącach znacznie więcej.

Bardzo ważnym elementem i wnioskiem z dotychczasowych wezwań operatora, jest konieczność mierzenia zapotrzebowania w energię elektryczną, posiadania historycznych danych, które mogą posłużyć do wyznaczenia celu redukcyjnego i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego prowadzonego biznesu.

Dodatkowo, pragnę zwrócić uwagę na sytuację w systemie elektroenergetycznym w ostatnią niedzielę (11 czerwca 2023 r.) gdzie pierwszy raz w historii na Rynku Dnia Następnego (RDN) prowadzonym na TGE S.A. pojawiły się ujemne ceny energii, wiedza na temat godzinowego poboru pozwoli korzystać z szans jakie daje rynek energetyczny.

11742889691?profile=RESIZE_400x

 

Piotr Hałoń, ekspert Deloitte. W środę 14.06 będzie można porozmawiać z Piotrem Hałoniem na spotkaniu Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” w Warszawie