PracaZarządzanie

Koszt myślenia długoterminowego? A zyski?

Dlaczego myślenie długoterminowe jest dla ludzi trudne? Chociaż powody różnią się w zależności od osoby i organizacji, oto kilka typowych przyczyn:

1. Zawężenie umysłu. Myślenie długoterminowe wymaga otwarcia umysłu na możliwości. Wymaga to przestudiowania tego, co działało, a co nie działało w przeszłości. Możemy po prostu nie zdawać sobie sprawy z korzyści płynących z podejmowania długoterminowych decyzji.

2. Podążąnie z tłumem. To ludzka natura iść ze stadem. Co robią moi sąsiedzi i przyjaciele? Jeśli coś dla nich jest w porządku, to prawdopodobnie jest w porządku i dla mnie. Kiedy trzymamy się tłumu krótkoterminowych myślicieli, jesteśmy bardziej skłonni do podejmowania krótkoterminowych decyzji. W kategoriach osobistych możemy szukać lepszych wzorów do naśladowania. W kategoriach korporacyjnych możemy współpracować z firmami, które podzielają naszą długoterminową filozofię i praktyki.

3. Natychmiastowa gratyfikacja. Koszt początkowy odkładania pieniędzy może wydawać się zbyt wysoki, gdy jest wiele rzeczy, które chcemy teraz kupić. Korzyść z posiadania większej ilości pieniędzy do wydania w przyszłości może być zbyt abstrakcyjna. Nowoczesna technologia informacyjna, media społecznościowe, łańcuchy dostaw na żądanie, obfitość rafinowanych cukrów w naszej diecie, zalew strumieniowej rozrywki – wszystkie te rzeczy wynagradzają nas teraz, być może po wyższych kosztach. Mogą wydawać się siłami poza naszą kontrolą, ale możemy zacząć od uświadomienia sobie, jak wpływają na horyzont naszego myślenia i podejmowania decyzji.

4. Strach przed niepewnością. Możemy pomyśleć, że nie da się poznać przyszłości, więc lepiej robić to, co dziś wydaje się najlepsze. Kiedy nie jesteśmy pewni najlepszego sposobu działania, zwykle trzymamy się status quo, zamiast szukać lepszych opcji. To pojęcie: „Jeśli coś nie jest zepsute, nie naprawiaj tego”. Z biegiem czasu wszystko się psuje, więc musimy inwestować w konserwację, a nawet zaplanowane aktualizacje.

 

Koszt myślenia długoterminowego

Podejmowanie decyzji na podstawie policzonych i spodziewanych długoterminowych korzyści jest sprzeczne z naszymi krótkoterminowymi interesami. Odczuwamy ból, gdy nie są zaspokajane doraźne potrzeby. Nawet jeśli w naszym umyśle wiemy, że lepiej nie mieć trzeciego ciasteczka, krótkoterminowe impulsy mogą przezwyciężyć chęć podejmowanie decyzji z długoterminową perspektywą.

 

Rodzi to pytanie, dlaczego wyznaczamy nawet krótkoterminowe cele finansowe, jeśli motywują one zachowania sprzeczne z naszymi długofalowymi interesami. Jakie są konkretne krótkoterminowe wydatki na długoterminowe myślenie? 

Praktyki lean pomagają ludziom przezwyciężyć te ludzkie skłonności do krótkoterminowego myślenia. Jest nie tyle dodanie pewnego sposobu myślenia, ile raczej rozpoznanie i usunięcie przeszkód w myśleniu długofalowym. Dzieje się tak często w przypadku lean i innych wysiłków na rzecz doskonalenia indywidualnego lub organizacyjnego. Łatwiejsze jest powstrzymanie złego niż rozpoczęcie dobrego przy zachowaniu złego.

Szczupłe zarządzanie jest pełne koncepcji i praktyk, które przypominają o znaczeniu pierwszej zasady Toyota Way. 

Oprzyj swoje decyzje zarządcze na długofalowej filozofii, nawet kosztem krótkoterminowych celów finansowych. Jeffrey Liker w The Toyota Way

Mapujemy proces lub strumień wartości i zaczynamy wyobrażać sobie przyszły stan za sześć miesięcy w kierunku idealnego procesu. Patrzymy na ogólny kierunek lub wyzwanie, dajemy sobie krótkoterminowy cel i podejmujemy kolejne małe kroki. Mówimy o dążeniu do perfekcji i dążeniu do zaspokojenia zmieniających się potrzeb klientów.

Potrzebujemy „wzoru praktyki myślenia długoterminowego”. Być może zorganizowane na serii pięciu do osiemnastu pytań na dwustronnej kartce . Czy podejmuję decyzję krótkoterminową czy długoterminową? Jakiej długoterminowej wypłaty oczekuję od tej krótkoterminowej ofiary? Czy moje przyszłe „ja” mnie skarci, czy podziękuje za tę decyzję?

Opracowanie na podstawie materiałów Gemba Academy.