KDF DialogPraca

CFO w rękach headhuntera

Proces rekrutacji – przykład  Arthur Hunt:

1. Przygotowanie:

 • Współpraca z klientem nad opisem osoby, której szuka (zawartym w “opisie stanowiska”).
 • Zrozumienie otoczenia biznesowego i wyzwań stojących przed kandydatem.
 • Wypracowanie strategii poszukiwań, w tym wybór firm i stanowisk.
 • Atrakcyjność roli i postrzeganie firmy wpływają na strategię szukania kandydata.

2. Poszukiwania kandydatów:

 • Wyłonienie laureatów (osób na “krótkiej liście”).
 • Heandhunter decyduje, kogo zaprosić do prezentacji.
 • LinkedIn, wywiady, artykuły, konferencje są również źródłami wstępnych poszukiwań
 • Proces rekrutacji to transakcja biznesowa, a Kandydat i Klient są partnerami. Warunki muszą być atrakcyjne dla obu stron, aby zakończyć się sukcesem! 🤝

3. Wstępna weryfikacja:

 • Przeprowadza ją researcher, osoba odpowiedzialna za ocenę konkretnych kompetencji i doświadczeń kandydatów.
 • Weryfikowane są umiejętności niezbędne do danej roli, takie jak znajomość obszarów zarządzania finansami, kierowanie zespołami, znajomość branży, a także specyficzne doświadczenia (np. M&A, wprowadzanie firmy na giełdę, znajomość języków).

4. Spotkanie z konsultantem:

 • To kluczowy moment, w którym można poznać kandydata osobiście.
 • Rozmawia się nie tylko o doświadczeniu i kompetencjach, ale także o aspiracjach, potrzebach i dopasowaniu do roli i firmy.

5. Zderzenie wyobrażeń:

 • Wspólnie z kandydatem analizuje się jego wyobrażenia o ofercie i własnych umiejętnościach.
 • Porównuje się je z oczekiwaniami klienta.
 • Czasem spotyka się doświadczonych liderów, którzy nie pasują osobowościowo do kultury organizacji.
 • Czasem okazuje się, że menedżerowie przekazali błędne informacje na temat swojego doświadczenia.

6. Ważność detali:

 • Wszystko ma znaczenie: od ubioru przez słownictwo po styl prezentacji.
 • Rozumienie roli, wymagań i wiedzy o kliencie jest kluczowe.
 • Dzielenie się przemyśleniami i wątpliwościami podczas rozmowy jest istotne.

7. Rozmowy z klientem:

 • W tej fazie przeprowadzane są rozmowy kandydata z różnymi osobami w organizacji klienta.
 • Klient może prosić o wykonanie dodatkowego zadania, takiego jak prezentacja krótkiej strategii, opinii na zadany temat lub analiza konkretnej sytuacji biznesowej.

8. Kwestionariusze psychometryczne:

 • Wykorzystywane są do wprowadzenia dodatkowej oceny kandydata.
 • Pozwalają ocenić aspekty miękkie, osobowościowe, predyspozycje oraz konkretne postawy i zachowania.

9. Faza ofertowania i negocjacji:

 • Po wyborze finalnego kandydata przechodzimy do tej części procesu.
 • To najbardziej wrażliwa faza, obarczona ryzykiem.
 • Obejmuje negocjacje wynagrodzenia, ustalenie ostatecznego zakresu odpowiedzialności, a także reakcję obecnego pracodawcy na decyzję o zmianie.

10. Ważność życia osobistego:

 • Ważne jest odnoszenie się do swoich planów zawodowych z uwzględnieniem życia osobistego.
 • Angażowanie ważnych dla siebie osób od samego początku jest kluczowe.

 

Najważniejsze  cechy współczesnych CFO zdaniem rekruterów z Arthur Hunt:

1. Zmiana priorytetów tej roli:

 • Kandydaci na stanowisko CFO coraz częściej zmieniają swoje priorytety z operacyjnych na biznesowe.
 • Współczesny CFO to nie tylko „stróż finansów”, ale przede wszystkim praktyk biznesu, który rozumie istotę działania organizacji.
 • Znają mechanizmy rynkowe i ich wpływ na firmę.
 • CFO wskazuje obszary do tworzenia nowej wartości dodanej.

2. Partner w dyskusji:

 • CFO inicjuje zmiany mające na celu optymalizację efektywności operacyjnej i finansowej.
 • Jest partnerem w rozmowach z różnymi interesariuszami w firmie: od sprzedaży i marketingu po logistykę i produkcję.

3. Sukcesor dyrektora zarządzającego:

 • Coraz częściej CFO jest wyznaczany na sukcesora obecnego dyrektora zarządzającego.
 • Umiejętność finansowego zarządzania organizacją przy uwzględnieniu jej biznesowego DNA nabiera na znaczeniu.

4. Ścieżka kariery:

 • CFO może rozwijać się w kierunku dyrektora zarządzającego lub prezesa firmy.
 • Rozumienie mechanizmów sprzedaży, identyfikacja źródeł pozyskiwania klientów i umiejętność prowadzenia negocjacji są kluczowe.

Najważne kompetencje CFO oraz ich znaczenie w kontekście przyszłości:

1. Umiejętność adaptacji i zwinność:

 • CFO musi być elastyczny i gotowy na zmiany.
 • Współczesne środowisko biznesowe jest dynamiczne, dlatego umiejętność dostosowania się do nowych warunków jest kluczowa.

2. Zarządzanie zmianą:

 • CFO powinien umieć efektywnie zarządzać procesami zmiany w organizacji.
 • To nie tylko kwestia finansów, ale także wprowadzania nowych strategii czy technologii.

3. Otwartość na emocje i zdolność zarządzania nimi:

 • CFO musi rozumieć, że ludzie są kluczowym elementem organizacji.
 • Umiejętność zarządzania emocjami pracowników jest niezbędna.

4. Wpływ wskaźników niefinansowych na wyniki firmy:

 • Rośnie znaczenie wskaźników niefinansowych.
 • Aspekty takie jak rozwój umiejętności zarządzania sytuacyjnego, elastyczne formy zatrudnienia czy wykorzystanie sztucznej inteligencji są pożądane.

5. Różnorodność zespołów i zaangażowanie pracowników:

 • Dziś nie wystarczy być managerem zarządzającym liczbą pracowników.
 • Ważniejsze jest zrozumienie różnorodności zespołów, budowanie lojalności i motywowanie pracowników.

Jak podejść do rozwoju własnej ścieżki kariery zawodowej, aby zawsze być na topie:

1.Analiza siebie:

 • Zrozumienie swoich mocnych i słabych stron, kompetencji oraz potencjału.
 • Określenie prawdziwych pasji i celów długoterminowych i krótkoterminowych.

2. Program rozwoju osobistego:

 • Opracowanie planu uwzględniającego misję, cele i dostępne zasoby.
 • Autorefleksja i świadome działania.

3. Współpraca z ekspertami:

 • Korzystanie z pomocy specjalistów ds. rozwoju kariery.
 • Ekspert może pomóc w określeniu kierunku i strategii rozwoju.

4. Inwestycja w siebie:

 • Rozważenie swojego kapitału (umiejętności, wiedzy, doświadczenia) i potencjału.
 • Wykorzystanie tych zasobów do osiągnięcia sukcesu.
 • Rozwój kariery to proces dynamiczny, podobny do inwestowania finansów.
 • „Jesteście najcenniejszym kapitałem dla siebie i otoczenia.” – Dorota Grudzień

5. Inspirująca praca:

 • Dążenie do satysfakcji i dalszego rozwoju.

„Taka postawa wpłynie na to, czy headhunterzy i pracodawcy będą zabiegać o Wasze względy. Pamiętajcie, że od Waszego rozwoju zależy Wasza przyszłość!” – podsumowuje Dorota Grudzień, dyrektor zarządzający Arthur Hunt, partner programu „Impresariat” w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog”.

Jest to skrócona wersja artykułu Doroty Grudzień, który ukazał się w magazynie „Controlling i Zarządzanie”.

Najbliższe spotkanie „Osobisty kapitał zawodowy” z jej udziałem 24.04 godz. 17-19 w Krakowierejestracja. Można się także umówić na indywidualne konsultacje kontakt@kdfdialog.org.pl