EkonomiaFinanseKDF Dialog

Oczekiwania kreują inflację

Zarządzając oczekiwaniami co do przyszełj inflacji zwiększamy efektywność polityki pieniężnej. Gdy oceniamy stopy procentowe, dla nikogo nie ma znaczenia, jaka inflacja BYŁA, bo stopa procentowa jest zwrotem, który dostaniemy w PRZYSZŁOŚCI. Ważniejsze jest to, czego się spodziewamy. Jeśli bank centralny umie wszystkich przekonać, żeby spodziewali się niskiej inflacji — może mniej podnosić stopy, a osiągnie ten sam efekt. Dlatego tak ważna jest wiarygodność banku centralnego.

Przygotowałam ten materiał o wiarygodności w polityki pieniężnej, bo warto ją sprawdzać regularnie, żeby widzieć, gdzie i jak się przesuwa nasza gospodarka i nie kupować zbyt prostych narracji. Decyzje każdego z nas – nawet jeśli o tym świadomie nie myślimy – podejmowane są w oparciu o oczekiwania inflacyjne.

12281659657?profile=RESIZE_400xJoanna Tyrowicz

Oto prezentacja:

Oczekiwania inflacyjne są ważne