BiznesSpołeczeństwo

Najważniejsze szanse biznesu w Polsce w 2021

Wypracowaliśmy je w zespole składającym się z  zarządzających Klubem Dyrektorów Finansowych „Dialog” – Iwona D. Bartczak i Bartosz Radziszewski – oraz uczestników naszej społeczności – Jacek Czechowski, Piotr Kubiak (Rada Autorytetów w programie „Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce”), Tomasz Pieniążek, Piotr Trojanowski. 

Do listy szans musieliśmy dodać zastrzeżenia, bo szanse pojawiły się w wyniku aktualnych przemian gospodarczych i społecznych, ale ich trwałość i znaczenie będzie zależała od aktywności członków społeczeństwa.

Najważniejsze szanse biznesu w Polsce w 2021:

1. Skrócenie i regionalizacja łańcuchów dostaw wielkich koncernów. Szukanie nowych dostawców i kooperantów (ale o odpowiedniej skali produkcji), mniejsza presja na ceny, większa na pewność dostaw.

2. Wzrost zainteresowania – owocujący decyzjami handlowymi – niemieckich konsumentów i biznesu produktami z Polski, docenienie jakości produktów i pewności dostaw polskiego przemysłu.

3. Reorganizacja globalnego sektora motoryzacyjnego, nowa struktura produkcji i popytu, w której już bierzemy udział (w Polsce ten sektor wytwarza ok. 10% PKB).

4. Silne atuty logistyczne: łatwość dotarcia do każdego zakątka Europy w 48 godzin oraz zasoby magazynowe.

5. Duży udział w polskiej gospodarce podmiotów z wyraźnym właścicielem prywatnym, zdolnym podejmować szybkie decyzje i wykorzystywać okazje. 

6. Większa liczba młodych ludzi na rynku pracy ze względu na spadek możliwości i chęci pracy tymczasowej, szczególnie w sektorach dotkniętych obostrzenia.

7. Zdolność do eksperymentowania i szybkiego uczenia się/oduczania się, będąca wynikiem zaradności „pokomunistycznej”, ciągle istniejąca w społeczeństwie.

8. Wysokie i doceniane kompetencje zawodowe pracowników przemysłu.

9. Popyt indywidualny spowodowany m.in. wycofywaniem pieniędzy z banków.

10. Skokowy wzrost świadomości właścicieli i zarządów prywatnych firm dotyczący konieczności wdrożenia wybranych technologii informatycznych w ich biznesie.

Zastrzeżenia:

  1. Te szanse mogą zostać zmarnowane przez polskie harce polityczne na arenie międzynarodowej, bardzo uważnie obserwowane przez biznes.

  2. Warunkiem wykorzystania wielu z tych szans jest zwiększanie skali produkcji czy konsolidacje, umożliwiające stanie się partnerem globalnych korporacji lub realizację wielkich projektów biznesowych.

  3. Szanse dotyczą przede wszystkim dużych firm sektora przemysłowego (włącznie z budowlanym, logistycznym), tymczasem zdecydowana większość polskiego biznesu to MSP. Ci przedsiębiorcy będą musieli szukać nowych pomysłów na siebie i łączyć siły.

  4. Cena nieco straciła na znaczeniu, ale jest to prawdopodobnie chwilowe zjawisko, więc tę szansę trzeba szybko wykorzystać.