BiznesSpołeczeństwo

Milionerzy są głównie w USA, w Chinach i w Niemczech – raport o zamożności mieszkańców globu

Ukazał się  kolejny Raport Credit Suisse i UBS przedstawiacy szacunki dotyczące majątku 5,4 miliarda dorosłych mieszkańców globu. Około 1,1% dorosłych (59,4 mln osób) na całym świecie posiada majątek netto o wartości ponad 1 mln USD. W tej grupie 87% (około 51,5 mln osób) mieści się w przedziale od 1 do 5 mln dolarów. Najwięcej milionerów jest w USA, Niemczech i Chinach.

12220270301?profile=RESIZE_710xOto niektóre inne informacje: 

  • Mierzony w bieżących nominalnych dolarach, całkowity majątek prywatny netto spadł o 11,3 biliona dolarów, czyli 2,4%, również majątek na osobę spadł – o 3,6%, wynika to głównie z aprecjacji dolara do wielu innych walut
  • Aktywa finansowe w największym stopniu przyczyniły się do spadku majątku w 2022 r., natomiast aktywa niefinansowe (głównie nieruchomości) pozostały odporne pomimo szybko rosnących stóp procentowych.
  • Największy wzrost zamożności odnotowano w Rosji, Meksyku, Indiach i Brazylii.
  • Wraz ze spadkiem zagregowanego majątku w 2022 r. zmniejszyły się również ogólne nierówności majątkowe, a udział w majątku 1% najbogatszych na świecie spadł do 44,5%.
  • Mediana bogactwa – czyli najważniejsza informacja o zamożności statystycznego dorosłego mieszkańca globu – wzrosła o 3%.12220271073?profile=RESIZE_710x

Więcej TUTAJ