DFEFinanseKDF Dialog

Jaki budżet na płace planujemy w 2022 roku, czyli rośnij – firmo – albo giń!

Powyższe wyniki uzyskaliśmy we wrześniowym badaniu w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog”. 

Rosną koszty pracy i rośnie brak pracowników. Jakie podwyżki wytrzymają nasze budżety? Kiedy rozwalą nam rentowność? Z jaką częstotliwością przeprowadzać podwyżki z punktu widzenia dyrektora finansowego? W jakim zakresie i dla kogo automatyzacja jest rozwiązaniem?

Rozmawialiśmy już o tym na spotkaniach Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” w Krakowie i we Wrocławiu, 14.10 rano porozmawiamy online https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-14102021 (zainteresowanych prosimy o kliknięcie „wezmę udział” lub „zainteresowany”), aby wysłuchać głosu również osób z innych oddziałów.

9623426860?profile=RESIZE_400xNaszą rozmowę będzie wspomagać Marta Petka-Zagajewska, kierownik Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO Bank Polski. Przedstawi aktualne zależności na rynku pracy. Natomiast eksperci naszego programu Digital Finance Excellence poprowadzą naszą rozmowę w części dotyczącej tego,  jaka automatyzacja i robotyzacja zwiększa efektywność pracowników.

 

Zdaniem Marty Petki-Zagajewskiej sytuacja kształtuje się następująco:

Wraz z końcem pandemii wracają stare wyzwania. Kluczowy dla rozwoju gospodarczego Polski jest rynek pracy. Jak wszyscy wiemy, demografia jest niekorzystna. O 9% rocznie – czyli ok. 120 000 – spada liczba osób w wieku największej aktywności zawodowej. W poprzednich latach to zjawisko było maskowane poprzez imigrantów, głównie z Ukrainy i zwiększanie się aktywności osób już aktywnych. Natomiast dzisiaj siła tych czynników bardzo osłabła. Na Ukrainie trendy są jeszcze gorsze niż w Polsce.

9623428485?profile=RESIZE_584x

Odpowiedzią na te problemy może być w zasadzie tylko wzmożona automatyzacja, która zastępuje pracę ludzi lub znacznie zwiększa ich wydajność. Niestety, w kwestii robotyzacji i technicznego uzbrojenia stanowiska pracy Polska jest na szarym końcu w świecie.

Być może jest tak dlatego, że dominują u nas małe biznesy, a tych nie stać na wydatki na automatyzację lub nie czują takiej potrzeby.

W dzisiejszych warunkach – rosnących płac oraz niedoboru pracowników – rentowne mogą być tylko większe przedsiębiorstwa, które będą automatyzować czynności i procesy. Obowiązuje zasada „rośnij albo giń”.

9623494463?profile=RESIZE_710x