EkonomiaKDF Dialog

Inflacja – prognozy

 

  • Trendy bieżące

Trzeci kwartał 21 stał pod znakiem kontynuacji wzrostowego trendu inflacji, z comiesięcznymi zaskoczeniami „w górę” i dojściem do poziomu 5,8% r/r we wrześniu (najwyżej od ponad 20 lat). O ile w przypadku żywności słusznie zakładaliśmy, że ten komponent nie będzie sprzyjać normalizacji procesów cenotwórczych, o tyle ceny paliw i energii rosną jeszcze mocniej niż przewidywaliśmy. W obu przypadkach pewną rolę odgrywają rosnące ceny certyfikatów CO2, ale istotne są także inne czynniki: rosnące marże i gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych. Inflacja bazowa pozostaje wysoko (we wrześniu wg naszych szacunków ok. 4%), w czym zasługa przejściowych czynników związanych m.in. z odmrożeniem sektora HoReCa, ale także cen administrowanych i odbudowującego się popytu. Ten ostatni czynnik najlepiej odzwierciedla zachowanie tzw. inflacji „superbazowej” (powyższy wykres).

  • Prognoza średnioterminowa

Przed nami jeszcze kilka miesięcy wzrostu inflacji. Prognozujemy, że już w październiku inflacja CPI przebije poziom 6%, a w styczniu/lutym osiągnie szczyt powyżej 6,5%. Podwyżki cen energii elektrycznej i ogrzewania (zakładamy wzrost rachunków o ponad 10%), kontynuacja podwyżek cen gazu i opału, a także wzrost akcyzy od alkoholu i wyrobów tytoniowych sprawią, że także przez większość pierwszego kwartału 22 inflacja pozostanie w okolicy 6% r/r. Taki scenariusz jest wspierany przez coraz bardziej prawdopodobny dalszy wzrost inflacji żywności, na który wskazują nie tylko ceny skupu produktów rolnych, ale także rosnące koszty produkcji żywności przetworzonej (m.in. pracy i energii).

Powrót inflacji do celu w średnim terminie nie będzie szybki i łatwy. Inflacja zacznie spadać od marca. Lokalne minimum odnotujemy w trakcie trzeciego kwartału 22, ale będzie ono powyżej 4,5% r/r. Najszybciej odwrócenie bieżącego wzrostowego trendu będzie widoczne w przypadku inflacji PPI, która powinna zacząć hamować już na przełomie roku. Po stronie inflacji bazowej istotny bieżący proinflacyjny element, czyli wzrost cen w HoReCa, ma wg nas przejściowy charakter i w 2022 będzie w tym obszarze działać efekt wysokiej bazy. Kombinacja innych, proinflacyjnych czynników (m.in. podwyżka płacy minimalnej, boom mieszkaniowy, mocny popyt konsumpcyjny) sprawi jednak, że pomimo wysokiej bazy skala spadku inflacji bazowej będzie niewielka, a w 2h22 powróci ona do wzrostów i na koniec roku może być nawet nieznacznie wyższa, niż oczekiwane przez nas wysokie poziomy na koniec 2021.

  • Źródła niepewności dla prognozy

Głównymi czynnikami ryzyka są:

(1) zmiany regulacyjne i administracyjne,

(2) kurs złotego,

(3) odkotwiczenie oczekiwań inflacyjnych i spirala cenowo-płacowa.

Z raportu „Kosztowne ożywienie” autorstwa PKO Banku Polskiego , partnera „Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce” , programu realizowanego w społeczności Business Dialog. 

Najbliższe spotkanie na temat inflacji odbędzie się na spotkaniu lubelskiego oddziału Klubu „Czy grozi nam hiperinflacja? A może raczej KIEDY nastąpi hiperinflacja? Lublin” . Rejestracja   https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-22102021