BiznesFinanseKDF Dialog

Jeszcze jedna sprawozdawczość – ESG. Jak uczynić ją znośną, a wręcz korzystną?

W przyszłym tygodniu (17.09) na spotkaniu Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” w Katowicach będziemy rozmawiać o wdrożeniu procesu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju  w firmie.

„Zastanowimy się, jak to zrobić, aby proces był poprawny, bezpieczny, jak najmniej pracochłonny, intuicyjny dla obsługujących go pracowników. Zarządzający  wobec tego procesu oczekują, że zapewni zarówno wypełnienie powinności prawnej, jak i  korzyści biznesowe, w szczególności wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.” – mówi Kamila Kijek z Kancelarii Rubicon, która będzie wspomagać swoją wiedzą uczestników spotkania.

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju ma obrazować, jak firma wpływa na otoczenie w aspekcie środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego, a także jak ww. czynniki  zrównoważonego rozwoju wpływają na firmę, w tym na jej rozwój oraz wyniki.

Warto więc na początku zastanowić się, kto będzie użytkownikiem końcowym raportu wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Sprawozdawczość ESG jest częścią sprawozdawczości z działalności firmy, więc jest to obszar odpowiedzialności dyrektora finansowego. Zakres, w jakim dyrektor finansowy zostanie zaangażowany w sam proces gromadzenia, porządkowania i agregowania danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania, pozostaje uzależniony od struktury organizacyjnej danej firmy. Natomiast z pewnością można przyjąć, że dyrektorzy finansowi będą aktywnymi uczestnikami opracowywania strategii biznesowej uwzględniającej cele zrównoważonego rozwoju oraz jej realizacji.

„Podczas spotkania porozmawiamy o sposobach na ustanowienie skutecznego systemu zarządzania sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju, wyznaczeniu osób odpowiedzialnych oraz zespołu interdyscyplinarnego powołanego do  zbierania, porządkowania i agregowania w odpowiednich strukturach danych, spływających z operacji i innych działów. Raczej nie należy się spodziewać, że do osoby przygotowującej raport spłyną od razu właściwe, doskonałe i pełne dane. Na pewno będą wymagały wcześniejszej obróbki i kontaktu z ich właścicielami. Dlatego potrzebny jest taki zespół.” – mówi Kamila Kijek.

Przekazywanie tych danych jest dodatkową pracą, więc warto zadbać, aby zabierało jak najmniej czasu i odbywało się w sposób jak najmniej uciążliwy, odbiegający od dotychczasowych zadań pracowników. Najlepiej, gdyby odbywało się za pomocą narzędzi informatycznych, które już są używane w organizacji.

Na spotkaniu rozwiniemy również inne aspekty wdrażania i funkcjonowania tego procesu. Chętni do rozmowy moga zapisać się w serwisie Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” https://kdfdialog.org.pl/wydarzenie/kdfdialog-17072024/