FinanseITKDF Dialog

Finansowanie zakupów IT w czasach wzmożonej cyfryzacji i słabej koniunktury

Kiedy w grudniu 2020 roku pracowaliśmy w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” nad wyznaczeniem 10 najważniejszych zadań dla CFO i generalnie dla finansów zgodziliśmy się właściwie bezdyskusyjnie, że jednym z nich jest „Czujność w zarządzaniu gotówką, wynikająca ze zmiany terminów i zasad rozliczenia się z dostawcami i klientami oraz postawy banków. Weryfikacja i modyfikacja zasad i warunków płatności w zapisach kontraktowych. Otwarcie na nowe w firmie metody finansowania zakupów.” Wszystkie zapisaliśmy w naszym serwisie https://kdfdialog.org.pl/10-najwazniejszych/

 8645625854?profile=RESIZE_192XJuż w styczniu Konrad Marchlewski, CFO w Grupa Krotoski Łódź (wcześniej współtwórca – jako CFO i wiceprezes – Grupy Atlas) doprecyzowując, że  najważniejsze zadania dla CFO w 2021 roku wynikają z ogromnej zmienności, która nastała w świecie biznesu, napisał „Zmienność otoczenia i warunków prowadzenia biznesu kierować będzie w stronę modeli „używaj” zamiast „posiadaj”. Skalowalność i możliwość rezygnacji mogą decydować o wyborze konkretnego rozwiązania.”

Wydaje się, że leasing w obszarze IT jest jedną z najwartościowszych odpowiedzi na tę postawę szefów finansów w firmach, a także na potrzebę zwiększonych zakupów ze względu na konieczność przyspieszenia cyfryzacji. „Wyzwaniem dla większości organizacji jest to, że transformacja cyfrowa wymaga czasu i pieniędzy, których często brakuje – zwłaszcza podczas spowolnienia gospodarczego. Oprócz niedoborów budżetowych doskwiera im także przeciążenie personelu IT.” – mówi Andrzej Ender z CSI Leasing.

Eksperci z International Data Corporation ( IDC ) prognozują, że rynek leasingu i finansowania IT dla 25 największych krajów wzrośnie o 6,2% w ciągu najbliższych 3 lat. Wzrost ten będzie wynikał z solidnego popytu na nowe technologie, oprogramowanie i usługi IT, który wiązać się będzie z potrzebą zapewnienia płynnego finansowania. Wiele organizacji już polega na elastycznych opcjach płatności, takich jak leasing. Wskazują na następujące pozytywne cechy tej formy finansowania:

  1. Pozytywny wpływ na płynność finansową, zwiększenie przejrzystość dzięki przewidywalnym miesięcznym płatnościom.
  2. Bezpieczna utylizacja sprzętu. Organizacje chcą współpracować z leasingodawcą, który zapewni, że wszystkie aspekty likwidacji i utylizacji zasobów IT będą zgodne z przepisami we wszystkich lokalizacjach, w których prowadzą działalność. Likwidacja stała się krytycznym wymogiem, ponieważ firmy obawiają się zgodności z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi i karami finansowymi.
  3. Efektywność operacyjna. Organizacjom zależy na zmniejszeniu złożoności zarządzania zasobami. Dla firm o zasięgu globalnym jest to najwyższy priorytet. Leasingodawcy oferują narzędzia online, które zapewniają kompleksowy widok inwentaryzacji zasobów IT i powiadomień o zakończeniu leasingu.8645630068?profile=RESIZE_180x180

Andrzej Ender wskazuje na jeszcze jeden aspekt. „Leasing daje ochronę przed starzeniem się technologii. Leasingodawca strukturyzuje cykle modernizacji i zapewnia harmonogram odświeżania i migracji sprzętu. Likwiduje to pewne ryzyka technologiczne, ale też po prostu poprawia komfort pracowników.”

 

Z którym leasingodawcą wybrać się w tę drogę?

 

Kiedy firma zdecyduje się na leasing zamiast zakupu zasobów IT, staje przed niebagatelnym zadaniem: wyboru wiarygodnego leasingodawcy i zawarciu z nim dobrej umowy zapewniającej neutralizację pewnych ryzyk związanych z tą strategią zakupów. Najważniejsze podpowiedzi to:

  1. Pełne rozumienie lokalnych przepisów, w tym zawiłości związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz podatek u źródła (WHT).
  2. Zespół doświadczonych lokalnych i globalnych ekspertów, mających możliwość sięgania do globalnych zasobów i wiedzy przy obsłudze klientów o różnej skali i potrzebach.
  3. Lokalne punkty zwrotów lub sprawdzona sieć dostawców usług zarządzania zwrotami, którzy ściśle odpowiadają zasięgowi geograficznemu organizacji. Powinny mieć lokalne i uznawane na całym świecie certyfikaty bezpieczeństwa danych i ochrony środowiska.
  4. Uczciwe i rozsądne systemy klasyfikacji sprzętu, jego zużycia.
  5. Zarządzanie logistyką operacyjną procesu leasingu. Leasingodawca automatycznie (online) aktualizuje informacje o wygaśnięciu umowy najmu czy o zmianach w umowie. Integracja z oprogramowaniem firmy.

Podsumowując, leasing może być potężnym narzędziem do opracowania silnej strategii zarządzania cyklem życia IT, która dostosowuje koszty do budżetów i eliminuje potrzebę znacznych nakładów kapitałowych. Badania IDC podkreślają, że przemyślana strategia zarządzania cyklem życia IT, która zapewnia powtarzalność i spójność ramy wymiany i odnawiania zasobów IT, zmniejsza całkowity koszt posiadania (TCO) aż o 24%.

 

Porozmawiamy o tym na spotkaniu Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” 23.03 godz. 15.00 . Rejestracja na spotkanie  https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-23032021