BiznesFinanseKDF Dialog

LEASING udzielany przez AGENCJĘ ROZWOJU PRZEMYSŁU jako instrument refinansowania umów leasingowych – korzyści i ryzyka

Proponowane narzędzie wsparcia dla podmiotów dotkniętych problemami gospodarczymi, będącymi efektem epidemii koronawirusa, należy ocenić jako ciekawe, aczkolwiek pozostawiające duży niedosyt. W odróżnieniu od pakietów oferowanych przez firmy leasingowe, wsparcie to pozwala na odroczenie wszelkich obciążeń z tytułu umów leasingu na okres nawet 12 miesięcy. Jest to duża ulga dla firm z segmentów, które mogę mieć olbrzymie kłopoty z ustabilizowaniem swojej działalności po ustaniu epidemii. Zaliczyć do nich należy głównie sektor pasażerskich przewozów międzynarodowych, a także choć może w mniejszym zakresie krajowe przewozy turystyczne.

Na tym jednak korzyści się kończą. Program ten niestety posiada kilka wad, mogących znacząco ograniczyć jego zastosowanie. Są to:

  • brak waluty EUR i dostępność leasingu wyłącznie w PLN. Praktycznie wyklucza to z programu cały sektor międzynarodowych usług transportowych, zarówno osobowych, jak i towarowych. Jeśli nie zostanie to zmienione, de facto odetnie to większość firm z branży, do której kierowany jest ta propozycja.
  • Zapowiadany brak podwyższenia wartości końcowej w stosunku do wymogów Ustawy o Podatku Dochodowym. To też istotne ograniczenie, gdyż wiele firm korzystało na współpracy między finansującym i dostawcą, gwarantując sobie niskie raty w okresie leasingu, będące pochodną wyższej wartości końcowej.
  • Stosunkowo niska wartość graniczna kwoty leasingu (5 mln zł), która dla większych (ale nadal średnich) firm może okazać się nie wystarczająca.

Oprócz ewidentnych wad tego produktu, można również zarejestrować kilka elementów ryzyka, które mogą sprawić problemy potencjalnym klientom:

  • Zamieszczone na stronie ARP wzory dokumentów są póki co niespójne i ewidentnie wewnętrznie sprzeczne ze sobą. Należy mieć nadzieję, że ostatecznie zostaną one poprawione.
  • Lista oczekiwanych załączników do wniosku jest stosunkowo szeroka i może sprawić problemy w wypełnianiu, zwłaszcza firmom nie posiadającym silnych służb finansowo-księgowych.
  • Część dokumentów wymaganych do dołączenia wraz z wnioskiem nie jest możliwa do uzyskania na tym etapie (np. karty pojazdu czy polisy AC).
  • Nie jest określony sposób weryfikacji wartości końcowej przedmiotów leasingu w umowach z poprzednimi firmami. Jest to bardzo ważny parametr, określający zarówno bezpieczeństwo podatkowe nowych umów, jak i poziom przyszłych obciążeń z tytułu ich zawarcia, które przecież wprost są pochodną wartości początkowej przedmiotu leasingu w nowej umowie.
  • Nie jest określona marża, co oznacza brak możliwości oceny atrakcyjności tej propozycji.
  • Narzucony jest obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC/AC na cały okres umowy w ramach pakietu oferowanego przez ARP, bez podania stawek, co oznacza również ryzyko wysokiego kosztu dodatkowego, związanego z tą ofertą.

Fragment ekspertyzy przygotowanej przez MGW Corporate Consulting Group. Firma przygotowała program bezpłatnej pomocy dla uczestników Business Dialog i Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, który zostanie ogłoszony 5.05 rano. Szczegóły spotkania  https://businessdialog.pl/wydarzenia/kdfdialog-05052020

Osoby zainteresowane wsparciem MGW i prezentacją ze spotkania zapraszamy na dedykowną stronę link tutaj