O nas

Zarządzający pracą platformy wspólpracy Business Dialog

Iwona D. Bartczak, dziennikarz, publicysta, twórca klubów biznesowych, animator społeczności dyskutujących na ważne współczesne tematy ekonomiczne, społeczne, egzystencjalne. W latach 1995-2005 najpierw redaktor Życia Warszawy, potem tygodnika Computerworld, potem redaktor naczelny magazynów: CXO Magazyn Kadry Zarządzającej, CFO Magazyn Finansistów i CIO Magazyn Dyrektorów IT.

Obecnie partner platformy współpracy Business Dialog i redaktor naczelny serwisów www.businessdialog.pl  www.dfe.org.pl www.cyfrowyfiskus.pl  i http://kdfdialog.org.pl  organizator i zarządzający klubów biznesowych, np. Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” czy Klubu Dyrektor na Swoim, współtwórca programów edukacyjno-doradczych Digital Finance Exellence i Cyfrowy Fiskus i Plan B dla Dyrektora.

Członek Kapituły Konkursu Dyrektor Finansowy Roku.

Autorka setek artykułów na temat zarządzania i biznesu, kilkunastu programów badawczych w tym zakresie, a także organizator lub prelegent kilkudziesięciu konferencji i spotkań biznesowych.

Bartosz Radziszewski jest partnerem zarządzającym platformy współpracy Business Dialog, współzarządza działalnością Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” http://kdfdialog.org.pl, jest  autorem programu edukacyjno-doradczego Digital Finance Excellence www.dfe.org.pl oraz programu Cyfrowy Fiskus www.cyfrowyfiskus.pl , przewodniczy jury Digital Finance Award, a także wykłada na Akademii GPW Growth www.gpwgrowth.pl .

Jest członkiem Rady Programowej  polskiego certyfikatu BPMN przy IBS Polskiej Akademii Nauk.

Ma  20letnie doświadczenie zarządzania w polskich spółkach i międzynarodowych korporacjach jako CEO lub CFO, również w spółkach giełdowych. Tworzył i zarządzał centrami usług wspólnych. Inwestuje w startupy, jako mentor wspiera je we wzroście i rozwoju.

Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw, rachunkowości zarządczej oraz organizacji, optymalizacji i automatyzacji (w tym robotyzacji) procesów biznesowych. Jest autorem wielu artykułów i opracowań oraz szkoleń i warsztatów.

Zajmuje się optymalizacją i automatyzacją procesów biznesowych, które są kluczowe z punktu widzenia generowania wartości dodanej tj. w celu usprawnienia działania i zwiększenia efektywności firmy, czyli poprawą tego co sprawia, że firma aktywniej działa i zarabia więcej.