zarządzanie zmianą (3)

Duża część biznesu w Polsce (pewnie gdzie indziej też) przyjęła postawę wyczekującą. Ograniczyła i koszty, bo spadła sprzedaż i rentowność, nie planuje i nie działa w perspektywie dłuższej niż dwa trzy miesiące, a często nawet nie tyle. Czeka się na

Czytaj więcej…