Anna Kołodko jest teraz członkiem Business Dialog
Sie 10