Made in Poland

Program “Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce” – przygotowany w społeczności Business Dialog, a szczególnie Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog" –  ma na celu podniesienia jakości zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym i jego konkurencyjności.

Wzmacnia zdolność firm w Polsce do pozyskania zamówień, zleceń i inwestycji produkcyjnych i logistycznych od międzynarodowych korporacji, które zaczęly preferować kooperantów i dostawców bliższych geograficznie, kulturowo, politycznie.

Wspiera powstawanie nowych łańcuchów dostaw, angażujących krajowych dostawców, a także platformy regionalnej współpracy B2B.

Od 1.09.2021 program ma swoją własną witrynę https://wyprodukowanewpolsce.org.pl/


Rada Autorytetów wspierająca program składa się z następujących osób: Danuta Dąbrowska, Jacek Bartosiak, Piotr Freyberg, Janusz R. Guy, Piotr Kubiak, Richard Łada, Jerzy Mikosz, Konrad Raczkowski. Więcej o nich tutaj


Zadaniem Rady Autorytetów jest formułowanie opinii na temat aktualnej sytuacji cywilizacyjnej, międzynarodowej i gospodarczej, stosownie do swoich kompetencji i doświadczeń, w odpowiedzi na wydarzenia, a także na prośbę uczestników programu.  Pracę Rady koordynują Iwona D. Bartczak i Bartosz Radziszewski.


W ramach programu opracowywane są i upowszechnione rekomendacje w następujących obszarach:

  • zarządzania strategicznego, operacyjnego i finansowego 
  • planowania i realizacji produkcji
  • robotyzacji, infrastruktury IT i bezpieczeństwa
  • inwestycji przemysłowych i logistycznych
  • ofertowania i negocjacji z globalnymi korporacjami

I edycję programu - XI 2020 - VI 2021 - zamyka raport z badania "Łańcuchy dostaw 2021", z analizą postaw firm wobec przebudowujących się łańcuchów dostaw. Wyniki i wnioski z badania są TUTAJ

Polecamy nasze artykuły i analizy makroekonomiczne i zarządcze opublikowane poniżej, a także rekomendacje dotyczące wyboru, wdrażania i rozwoju systemów ERP TUTAJ,

II edycja programu - VII -XII 2021 -  jest skoncentrowana na tzw. branżach rozwojowych, na nowych łańcuchach wartości, które są w dużym stopniu stymulowane strategią i regulacjami UE, związanymi z klimatem, środowiskiem, mobilnością, cyfryzacją, a także uzyskiwaniem względnej niezależności Europy i Polski od producentów odległych geograficznie, kulturowo, politycznie. 

Nasze działania wspiera zespół "Liderzy przyszłości XXI", zarządzany przez Dariusza Redę, w składzie:

Dariusz Reda, łańcuchy dostaw, zakupy,
Hanna Hanć, zarządzanie projektami,
Wojciech Dinges, transport i mobilność
Adam Guz, inwestycje
Wlodzimierz Hrymniak, elektromobilność,
Vadym Melnyk, drony
Jacek Nawrot, ICT, badania rynkowe
Jarosław Tokarczuk, OZE

Więcej informacji o członkach zespołu jest TUTAJ

Partnerzy programu:

 

Artykuly, filmy, wydarzenia i blog widoczne są poniżej dla uczestników społeczności Business Dialog po zalogowaniu do tego serwisu.

Od 1.09.2021 działa własna witryna programu i tutaj jest pełna wiedza gromadzona przez dyrektorów i przedsiębiorców uczestniczących w programie   https://wyprodukowanewpolsce.org.pl/

Pomimo iż Bank Światowy alarmuje, że zsynchronizowane podnoszenie przez banki centralne stóp procentowych może wywołać globalną recesję, część ekonomistów w ogóle nie bierze tych stanowisk i badań pod uwagę, zachęcając do zdecydowanych podwyżek stóp procentowych w Polsce. Opinie takie od pewnego czasu pojawiają się w przestrzeni publicznej. W ostatnim czasie reprezentowała je m.in. prof. Joanna Tyrowicz z Rady Polityki Pieniężnej, co powinno wymagać komentarza i odniesienia…

Czytaj więcej…

Myśl strategicznie, czyli analizuj trendy

Analiza trendów jest w Polsce niemodna i w swojej praktyce jako spiker i konsultant spotkałem niezwykle mało organizacji, które starannie analizują trendy i budują scenariusze. A trendy w otoczeniu organizacji są niczym rusztowania. Rusztowanie pomaga się poruszać w trudnej przestrzeni, w której jest więcej dziur niż czegokolwiek innego. Daje możliwość oparcia, poczucie pewnej stabilności, komfort. Menedżerowie, którzy chcą myśleć strategiczne w skomplikowanym świecie,…

Czytaj więcej…

Bez względu na to jak trudne i skomplikowane jest odczytywanie i nadawanie sensu otoczeniu firmy, menedżerowie nie są pozbawieni szans. Z jednej strony inkrementalny charakter większości zmian, historyczne uwarunkowania, stabilność uczestników otoczenia i stałość niektórych reguł gry powinny ułatwiać liderom podstawowe wyzwanie myślenia strategicznego – nadawanie sensu zjawiskom w złożonym i dynamicznym otoczeniu biznesu. Z drugiej strony mamy rozbudowany aparat prognozowania i analizy…

Czytaj więcej…

Poniżej obszerny fragment omówienia przemówienia kanclerza Olafa Scholza 5.09.22 autorstwa Alberta Świdzińskiego:

Kanclerz Scholz uważa, że niezbędna jest reforma Rady Europejskiej, „ponieważ obecnie konieczna jest jednomyślność, a to stwarza ryzyko, że pojedynczy kraj może użyć prawa weta i uniemożliwić wszystkim innym pójście naprzód” (...) Trzeba przyznać, iż propozycje kanclerza Scholza, będące w gruncie rzeczy ucieczką do przodu i próbą odzyskania przez Niemcy inicjatywy, są…

Czytaj więcej…

Nie tylko Europa stoi w obliczu nowych wyzwań. Bez przesady można powiedzieć, że jesteśmy jako ludzkość w punkcie zwrotnym historii. Spośród czterech jeźdźców Apokalipsy mieliśmy już pandemię, potem wojnę, teraz grozi nam katastrofa klimatyczna i głód w rejonach Globalnego Południa. Miejmy nadzieję, że czwarty jeździec Apokalipsy spadnie z konia i antropocen się nie skończy. 

Motoryzacja to najbardziej zglobalizowana gałąź gospodarki.

Rocznie na wszystkich…

Czytaj więcej…

Aktualne szybujące w kosmos ceny energii w Europie nie wynikają z braku energii, nie wynikają z braku gazu, nie wynikają z wysokich cen certyfikatów CO2, a nawet nie wynikają z wysokich cen gazu, ale wszystkie te składowe wzmacniają główny mechanizm, który spowodował tak drastyczne podwyżki. A ten mechanizm to sposób kalkulacji ceny energii w Europie, przyjęty w przeszłości, w innych czasach, w tych w których gaz z Rosji był tani, a najmocniejsza gospodarka UE czyli Niemcy…

Czytaj więcej…