Made in Poland

Program “Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce” – przygotowany w społeczności Business Dialog, a szczególnie Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog" – wzmacnia zdolność firm w Polsce do pozyskania zleceń i inwestycji produkcyjnych i logistycznych od korporacji amerykańskich i europejskich, które zmniejszają swoje zaangażowanie w Azji lub po prostu szukają kooperantów bliższych geograficznie, kulturowo, politycznie. Wspiera powstawanie nowych łańcuchów dostaw, angażujących krajowych dostawców.


Rada Autorytetów wspierająca program składa się z następujących osób: Danuta Dąbrowska, Jacek Bartosiak, Piotr Freyberg, Janusz R. Guy, Piotr Kubiak, Richard Łada, Jerzy Mikosz, Konrad Raczkowski. Więcej o nich tutaj


Zadaniem Rady Autorytetów jest formułowanie opinii na temat aktualnej sytuacji cywilizacyjnej, międzynarodowej i gospodarczej, stosownie do swoich kompetencji i doświadczeń, w odpowiedzi na wydarzenia, a także na prośbę uczestników programu.  Pracę Rady koordynują Iwona D. Bartczak i Bartosz Radziszewski.


W ramach programu opracowywane są i upowszechnione rekomendacje w następujących obszarach:

  • zarządzania strategicznego, operacyjnego i finansowego 
  • budowania łańcuchów dostaw
  • inwestycji w Polsce
  • negocjacji z globalnymi korporacjami
  • eksportu

Partnerzy programu

Artykuly, filmy, wydarzenia i blog widoczne są poniżej dla uczestników społeczności Business Dialoga po zalogowaniu do tego serwisu.

Co potrafią tylko ludzie, a nie algorytmy?

Trzecia rewolucja przemysłowa zmniejszyła przeciętną wielkość fabryk, radykalnie zwiększyło się znaczenie jakości produkcji, a w strategiach firm pojawiło się pojęcie łańcucha wartości (istotna zmiana w myśleniu o rynku i kliencie). Jednak dostępność informacji i zasięg powiązań pomiędzy organizacjami zintensyfikowały równocześnie konkurencję (szybka utrata przewagi, przepływy technologii) i w konsekwencji doprowadziły do dzisiejszego stanu wysokiej…

Czytaj więcej…

Rynek maszyn magazynowych za dwa lata ma być wart 6 miliardów dolarów - czytamy w serwisie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, partnera naszego programu "Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce" https://businessdialog.pl/made-in-poland


Amerykański …

Czytaj więcej…

Żyjemy w globalnej wiosce. Polskie przedsiębiorstwa są elementem globalnych łańcuchów dostaw. Niedawno byliśmy świadkiem dostawy przez polskie przedsiębiorstwo konstrukcji stalowych dla branży chemicznej do Kazachstanu pod chińską granicę. Polskie przedsiębiorstwo było poddostawcą, polskiego poddostawcy, niemieckiego poddostawcy, niemieckiego dostawcy instalacji. Taka transakcja wciąż była opłacalna dla każdej ze stron. Jeszcze. Jak długo jeszcze polskie przedsiębiorstwa będą mieć przewagę…

Czytaj więcej…

Rady T. Ohno i System Produkcyjny Toyoty

14 zasad Toyoty; 14 zasad Deminga; 10 zasad Jurana i 10 zasad Ohno. Czy warto urządzać im ranking istotności? Wszystkie łącznie, pozwalają coś zrozumieć, jeżeli tylko dostatecznie długo będziemy się nad nimi zastanawiać i co ważniejsze, wykorzystywać w praktyce. Ale czy te zasady wystarczą? Sądzę, że nie. Jednak ich pomijanie na pewno zaszkodzi. Cenna jest odpowiedź Deminga na pytanie, które z jego 14 zasad uważa za najważniejsze i od której należy zacząć? Radzę dotrzeć do tej odpowiedzi i…

Czytaj więcej…

Na całym świecie wzrost wydajności ulega spowolnieniu. W gospodarkach rozwiniętych od kilku lat produktywność wzrasta o mniej niż 1 procent rocznie. Nagle, w pierwszych dwóch kwartałach 2020 roku, w czasie covid-19, gwałtownie wzrosła, w niektórych krajach nawet ponad 20%.

W teorii ekonomii produktywność jest powszechnie definiowana jako stosunek wielkości produkcji do wielkości nakładów. Innymi słowy, mierzy, jak efektywnie nakłady produkcyjne, takie jak praca i kapitał, są…

Czytaj więcej…

W społeczności przedsiębiorców i dyrektorów Business Dialog już w marcu pisaliśmy, że dezintegracja łańcuchów dostaw na skutek obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa, przyspieszy decyzje korporacji, zwłaszcza amerykańskich, do przenoszenia produkcji z Chin do krajów im bliższych, geograficznie i politycznie. Przyspieszy – a nie wywoła - ten proces, bo on się zaczął wcześniej. Niektóre koncerny już od pewnego czasu produkują w Chinach, ale tylko na rynek…

Czytaj więcej…