Made in Poland

Program “Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce” – przygotowany w społeczności Business Dialog, a szczególnie Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog" –  ma na celu podniesienia jakości zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym i jego konkurencyjności.

Wzmacnia zdolność firm w Polsce do pozyskania zamówień, zleceń i inwestycji produkcyjnych i logistycznych od międzynarodowych korporacji, które zaczęly preferować kooperantów i dostawców bliższych geograficznie, kulturowo, politycznie.

Wspiera powstawanie nowych łańcuchów dostaw, angażujących krajowych dostawców, a także platformy regionalnej współpracy B2B.

Od 1.09.2021 program ma swoją własną witrynę https://wyprodukowanewpolsce.org.pl/


Rada Autorytetów wspierająca program składa się z następujących osób: Danuta Dąbrowska, Jacek Bartosiak, Piotr Freyberg, Janusz R. Guy, Piotr Kubiak, Richard Łada, Jerzy Mikosz, Konrad Raczkowski. Więcej o nich tutaj


Zadaniem Rady Autorytetów jest formułowanie opinii na temat aktualnej sytuacji cywilizacyjnej, międzynarodowej i gospodarczej, stosownie do swoich kompetencji i doświadczeń, w odpowiedzi na wydarzenia, a także na prośbę uczestników programu.  Pracę Rady koordynują Iwona D. Bartczak i Bartosz Radziszewski.


W ramach programu opracowywane są i upowszechnione rekomendacje w następujących obszarach:

  • zarządzania strategicznego, operacyjnego i finansowego 
  • planowania i realizacji produkcji
  • robotyzacji, infrastruktury IT i bezpieczeństwa
  • inwestycji przemysłowych i logistycznych
  • ofertowania i negocjacji z globalnymi korporacjami

I edycję programu - XI 2020 - VI 2021 - zamyka raport z badania "Łańcuchy dostaw 2021", z analizą postaw firm wobec przebudowujących się łańcuchów dostaw. Wyniki i wnioski z badania są TUTAJ

Polecamy nasze artykuły i analizy makroekonomiczne i zarządcze opublikowane poniżej, a także rekomendacje dotyczące wyboru, wdrażania i rozwoju systemów ERP TUTAJ,

II edycja programu - VII -XII 2021 -  jest skoncentrowana na tzw. branżach rozwojowych, na nowych łańcuchach wartości, które są w dużym stopniu stymulowane strategią i regulacjami UE, związanymi z klimatem, środowiskiem, mobilnością, cyfryzacją, a także uzyskiwaniem względnej niezależności Europy i Polski od producentów odległych geograficznie, kulturowo, politycznie. 

Nasze działania wspiera zespół "Liderzy przyszłości XXI", zarządzany przez Dariusza Redę, w składzie:

Dariusz Reda, łańcuchy dostaw, zakupy,
Hanna Hanć, zarządzanie projektami,
Wojciech Dinges, transport i mobilność
Adam Guz, inwestycje
Wlodzimierz Hrymniak, elektromobilność,
Vadym Melnyk, drony
Jacek Nawrot, ICT, badania rynkowe
Jarosław Tokarczuk, OZE

Więcej informacji o członkach zespołu jest TUTAJ

Partnerzy programu:

 

Artykuly, filmy, wydarzenia i blog widoczne są poniżej dla uczestników społeczności Business Dialog po zalogowaniu do tego serwisu.

Od 1.09.2021 działa własna witryna programu i tutaj jest pełna wiedza gromadzona przez dyrektorów i przedsiębiorców uczestniczących w programie   https://wyprodukowanewpolsce.org.pl/

Co drugie słowo w rozmowach, artykułach i raportach to „zmiana”, a jednak w analizach sytuacji gospodarczej ciągle wychodzi, że punktem odniesienia jest dla nas – menedżerów, przedsiębiorców, ekonomistów – paradygmat gospodarczy sprzed roku, dwóch czy więcej lat. Podświadomie odczuwamy ciążenie do przeszłości. A ona już się nie wróci.

To nie rynek dzisiaj działa, lecz polityka i technologia. Ustala się nowy porządek geopolityczny, a wraz z nim nowy podział własności, pracy i…

Czytaj więcej…

Warto obserwować rosyjską gospodarkę nie tylko po, aby dostrzec oznaki upadku – albo i nie, to nie przesądzone wcale, ale również po to, aby zobaczyć uniwersalne zjawiska. Gospodarka rosyjska jest pod presją sankcji to jedno, a drugie – jak w ogóle światowa gospodarka – działa w warunkach deglobalizacji: zmieniają się szlaki handlowe, sojusze gospodarcze, waluty i przepływ kapitału, a także prawa własności.

Kilka dni temu Marek Piechocki, prezes LPP tak mówił o…

Czytaj więcej…

Eurostat opublikował porównanie kosztu godziny pracy w Unii Europejskiej i w szczególności w strefie euro. Można pokusić się o tezę, że Polska ciągle należy do krajów oferujących pracę dość tanio. Ale można też inaczej zinterpretować te wyniki: w Polsce najczęściej wykonywana jest praca o niskiej wartości, a więc niskopłatna.  

Płace pokrywane są z wartości dodanej. Tak samo jak wynagrodzenie właściciela czy dawcy kapitału zewnetrznego. Zarówno strategia…

Czytaj więcej…

I wojna rosyjsko-ukraińska, i sankcje nakładane na Rosję przez jednych – oraz pomoc jej świadczona przez innych - są  elementami wojny o kontrolę nad światowym porządkiem. Eskalacja militarna prawdopodobnie na razie nie nastąpi, ponieważ największe mocarstwa mają porównywalną siłę, a więc i zdolność niszczenia, ale wojna gospodarcza będzie rozwijać się w pełnym wymiarze. Sankcje są jednym z jej narzędzi.

Sankcje uderzyły w gospodarkę Rosji, ale nie jakoś…

Czytaj więcej…

Dzisiaj jesteśmy w sytuacji podobnie głębokich zmian jak u progu lat 90, choć wydaje się, że przeszliśmy bardzo długą drogę przemian. Obecnie skala zmian jest tak duża, że praktycznie dotyka każdego obszaru. Dotyczy zachowań konsumenckich, powiązań w łańcuchach, pojemności rynków, technologii, kalkulacji….Rachunek kosztów dynamicznie się zmienia w każdej pozycji. Nawet pozycje w kosztach pośrednich, które budżetowane w określonych granicach pozwalały utrzymać kontrolę, systematycznie rosną o…

Czytaj więcej…

Kilka słów na temat obecnej sytuacji na świecie, naznaczonej potężną globalną nierównowagą energetyczną. Jak wiemy, Amerykanie rozpoczęli za Trumpa wojnę handlową z Chinami. Raczej nie osiągnęli w niej sukcesów. Rozpoczęli następnie wojnę technologiczną; tutaj trwa zacięta walka, obie strony ponoszą straty, być może Chiny większe. Przywódcy…

Czytaj więcej…