Made in Poland

Program “Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce” – przygotowany w społeczności Business Dialog, a szczególnie Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog" –  ma na celu podniesienia jakości zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym i jego konkurencyjności.

Wzmacnia zdolność firm w Polsce do pozyskania zamówień, zleceń i inwestycji produkcyjnych i logistycznych od międzynarodowych korporacji, które zaczęly preferować kooperantów i dostawców bliższych geograficznie, kulturowo, politycznie.

Wspiera powstawanie nowych łańcuchów dostaw, angażujących krajowych dostawców, a także platformy regionalnej współpracy B2B.

Od 1.09.2021 program ma swoją własną witrynę https://wyprodukowanewpolsce.org.pl/


Rada Autorytetów wspierająca program składa się z następujących osób: Danuta Dąbrowska, Jacek Bartosiak, Piotr Freyberg, Janusz R. Guy, Piotr Kubiak, Richard Łada, Jerzy Mikosz, Konrad Raczkowski. Więcej o nich tutaj


Zadaniem Rady Autorytetów jest formułowanie opinii na temat aktualnej sytuacji cywilizacyjnej, międzynarodowej i gospodarczej, stosownie do swoich kompetencji i doświadczeń, w odpowiedzi na wydarzenia, a także na prośbę uczestników programu.  Pracę Rady koordynują Iwona D. Bartczak i Bartosz Radziszewski.


W ramach programu opracowywane są i upowszechnione rekomendacje w następujących obszarach:

  • zarządzania strategicznego, operacyjnego i finansowego 
  • planowania i realizacji produkcji
  • robotyzacji, infrastruktury IT i bezpieczeństwa
  • inwestycji przemysłowych i logistycznych
  • ofertowania i negocjacji z globalnymi korporacjami

I edycję programu - XI 2020 - VI 2021 - zamyka raport z badania "Łańcuchy dostaw 2021", z analizą postaw firm wobec przebudowujących się łańcuchów dostaw. Wyniki i wnioski z badania są TUTAJ

Polecamy nasze artykuły i analizy makroekonomiczne i zarządcze opublikowane poniżej, a także rekomendacje dotyczące wyboru, wdrażania i rozwoju systemów ERP TUTAJ,

II edycja programu - VII -XII 2021 -  jest skoncentrowana na tzw. branżach rozwojowych, na nowych łańcuchach wartości, które są w dużym stopniu stymulowane strategią i regulacjami UE, związanymi z klimatem, środowiskiem, mobilnością, cyfryzacją, a także uzyskiwaniem względnej niezależności Europy i Polski od producentów odległych geograficznie, kulturowo, politycznie. 

Nasze działania wspiera zespół "Liderzy przyszłości XXI", zarządzany przez Dariusza Redę, w składzie:

Dariusz Reda, łańcuchy dostaw, zakupy,
Hanna Hanć, zarządzanie projektami,
Wojciech Dinges, transport i mobilność
Adam Guz, inwestycje
Wlodzimierz Hrymniak, elektromobilność,
Vadym Melnyk, drony
Jacek Nawrot, ICT, badania rynkowe
Jarosław Tokarczuk, OZE

Więcej informacji o członkach zespołu jest TUTAJ

Partnerzy programu:

 

Artykuly, filmy, wydarzenia i blog widoczne są poniżej dla uczestników społeczności Business Dialog po zalogowaniu do tego serwisu.

Od 1.09.2021 działa własna witryna programu i tutaj jest pełna wiedza gromadzona przez dyrektorów i przedsiębiorców uczestniczących w programie   https://wyprodukowanewpolsce.org.pl/

Można założyć, że każdy pragnie czystego powietrza i wody, obfitości żywności, bezpieczeństwa przed klęskami żywiołowymi i ogólnie przyjemnej planety. Trudności w realizacji tych celów zaczynają się wtedy, gdy trzeba zdecydować, kto ma ponosić koszty przejścia na czystsze technologie, w jakim czasie ma się to odbywać oraz kto na tym straci i czy przeżyje te straty, przy czym przy „straci” bynajmniej nie chodzi o korporacje przemysłowie, lecz o zwykłych ludzi i lokalne…

Czytaj więcej…

CO PO GAZIE? Okoliczności napaści Hamasu na Izrael przypominają atak terrorystyczny na USA 11/09. Zaskoczenie, szok, dezinformacja, żądza odwetu i międzynarodowa identyfikacja z ofiarą. Ale też prezent dla neokonserwatystów prących do przemodelowania świata. Czas wojny, a nie politycznych rozwiązań. W arsenale znalazły się interwencje w Iraku i Afganistanie oraz wojna z terroryzmem, wciąż trwająca. Cele były zrozumiałe, ale konsekwencje podjętych działań - opłakane.…

Czytaj więcej…

Czasy się zmieniły, a co ważniejsze nas zmieniły, nas – decydentów w biznesie. Dawniej, właściwie to jeszcze nawet całkiem niedawno, bo do ubiegłego roku, silne zaburzenia na rynku, perspektywa lub obecność kryzysu, powodowało asekuracyjne zachowania, zwlekanie z decyzjami co do kierunku rozwoju, z inwestycjami, z ekspansją. Dzisiaj najlepszy CEO i CFO w ogóle nie przejawiają takiej wstrzemięźliwej postawy. Myślą długoterminowo, co nie znaczy, że zawsze są entuzjastami inwestycji w moce…

Czytaj więcej…

Samochód, którym rządzi oprogramowanie, zmienia działanie całej branży motoryzacyjnej, w łańcuchu dostaw, ale także w branży informatycznej, w ktorej jeszcze bardziej zwiększy się rywalizacja o specjalistów, a pewnie nie obejdzie się bez przejęć.

Niedawno pisałam tutaj, że nasze dotychczasowe doświadczenia motoryzacyjne w 95% dotyczą samochodów konfigurowanych sprzętowo, czyli takich w których architektura składa się z części. Układ tych części przesądza o jego funkcjonalności,…

Czytaj więcej…

Elastyczność korzystania z energii

Uczestnicy rynku energii, odbiorcy oprócz możliwości korzystania z mechanizmów zabezpieczających poziom kosztów takich jak: taryfy, ceny gwarantowane, modele transzowe czy długoterminowe umowy cPPA, mogą również optymalizować swój portfel zakupowy poprzez mechanizm Demand Side Response (DSR) funkcjonujący na rynku mocy. Został on wprowadzony w Polsce ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 247), a pierwsza aukcja odbyła się 15 listopada…

Czytaj więcej…

Niebezpieczeństwo energetyczne na dekadę

Światowe decyzje dotyczące odejścia od energii ze źródeł kopalnych zapadały, gdy globalizacja rozwijała się w najlepsze, a łańcuchy dostaw nastawione były na optymalizację kosztową, gdy przywództwa Ameryki i dolara nikt nie kwestionował, gdy zależność świata zachodniego od China nie zaprzątała świadomości traktujących je przedmiotowo polityków i biznesmenów, gdy Rosja jeszcze nie upomniała się o status imperialny, gdy nie spadło zaangażowanie USA na Bliskim Wschodzie, co zmieniło politykę…

Czytaj więcej…