Made in Poland

Program “Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce” – przygotowany w społeczności Business Dialog, a szczególnie Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog" –  ma na celu podniesienia jakości zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym i jego konkurencyjności.

Wzmacnia zdolność firm w Polsce do pozyskania zamówień, zleceń i inwestycji produkcyjnych i logistycznych od międzynarodowych korporacji, które zaczęly preferować kooperantów i dostawców bliższych geograficznie, kulturowo, politycznie.

Wspiera powstawanie nowych łańcuchów dostaw, angażujących krajowych dostawców, a także platformy regionalnej współpracy B2B.

Od 1.09.2021 program ma swoją własną witrynę https://wyprodukowanewpolsce.org.pl/


Rada Autorytetów wspierająca program składa się z następujących osób: Danuta Dąbrowska, Jacek Bartosiak, Piotr Freyberg, Janusz R. Guy, Piotr Kubiak, Richard Łada, Jerzy Mikosz, Konrad Raczkowski. Więcej o nich tutaj


Zadaniem Rady Autorytetów jest formułowanie opinii na temat aktualnej sytuacji cywilizacyjnej, międzynarodowej i gospodarczej, stosownie do swoich kompetencji i doświadczeń, w odpowiedzi na wydarzenia, a także na prośbę uczestników programu.  Pracę Rady koordynują Iwona D. Bartczak i Bartosz Radziszewski.


W ramach programu opracowywane są i upowszechnione rekomendacje w następujących obszarach:

  • zarządzania strategicznego, operacyjnego i finansowego 
  • planowania i realizacji produkcji
  • robotyzacji, infrastruktury IT i bezpieczeństwa
  • inwestycji przemysłowych i logistycznych
  • ofertowania i negocjacji z globalnymi korporacjami

I edycję programu - XI 2020 - VI 2021 - zamyka raport z badania "Łańcuchy dostaw 2021", z analizą postaw firm wobec przebudowujących się łańcuchów dostaw. Wyniki i wnioski z badania są TUTAJ

Polecamy nasze artykuły i analizy makroekonomiczne i zarządcze opublikowane poniżej, a także rekomendacje dotyczące wyboru, wdrażania i rozwoju systemów ERP TUTAJ,

II edycja programu - VII -XII 2021 -  jest skoncentrowana na tzw. branżach rozwojowych, na nowych łańcuchach wartości, które są w dużym stopniu stymulowane strategią i regulacjami UE, związanymi z klimatem, środowiskiem, mobilnością, cyfryzacją, a także uzyskiwaniem względnej niezależności Europy i Polski od producentów odległych geograficznie, kulturowo, politycznie. 

Nasze działania wspiera zespół "Liderzy przyszłości XXI", zarządzany przez Dariusza Redę, w składzie:

Dariusz Reda, łańcuchy dostaw, zakupy,
Hanna Hanć, zarządzanie projektami,
Wojciech Dinges, transport i mobilność
Adam Guz, inwestycje
Wlodzimierz Hrymniak, elektromobilność,
Vadym Melnyk, drony
Jacek Nawrot, ICT, badania rynkowe
Jarosław Tokarczuk, OZE

Więcej informacji o członkach zespołu jest TUTAJ

Partnerzy programu:

 

Artykuly, filmy, wydarzenia i blog widoczne są poniżej dla uczestników społeczności Business Dialog po zalogowaniu do tego serwisu.

Od 1.09.2021 działa własna witryna programu i tutaj jest pełna wiedza gromadzona przez dyrektorów i przedsiębiorców uczestniczących w programie   https://wyprodukowanewpolsce.org.pl/

Kapitał ma narodowość

Niestety, dość rozpowszechnionym, a bardzo uproszczonym poglądem jest stwierdzenie, że kapitał nie ma narodowości i w jego zachowaniu to kryterium nie odgrywa żadnej roli. Twierdzenie to wywiedzione jest z dwóch założeń,

- że naczelnym celem, któremu podległe są inne cele, jest maksymalizacja zysku w długim okresie oraz

- że w swych zachowaniach decydenci są racjonalni i potrafią realizować swoje ekonomiczne cele.

Od takiego przekonania już tylko mały krok do…

Czytaj więcej…

Niedobory zagrożeniem dla płynności

W sierpniu wpływ ograniczeń podażowych na polskie przedsiębiorstwa w przetwórstwie przemysłowym był rekordowy. Aż 28,1% badanych przez Główny Urząd Statystyczny firm wskazywało, że niedobór surowców, materiałów i półfabrykatów (z przyczyn pozafinansowych), jest dla nich bariera rozwojową. To najwyższy odsetek od początku 2005, od kiedy mamy dostępne dane.

Najbardziej na braki komponentów narzekają producenci komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (44,3%), a…

Czytaj więcej…

Unia Europejska ogłosiła pakiet dyrektyw Fit For 55, w efekcie których nastąpi obniżenie emisji gazów cieplarnianych w Europie o 55% do roku 2030. W popularnych mediach pisze się o ratowaniu klimatu, o ochronie środowiska. Ale przecież to nie jest celem tych zmian, aczkolwiek przy okazji, oczywiście, miło będzie ograniczyć niekorzystne dla człowieka zjawiska przyrodnicze lub lekkomyślne zachowania względem przyrody.

Ten pakiet dyrektyw jest…

Czytaj więcej…

Przeglądam notatki z katowickiego spotkania Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” (27.07). Choć temat spotkania był inny, nasza dyskusja skoncentrowała się wokół źródeł i kosztów energii. Tradycyjne jak jest? Fotowotaika? Wodór? Atom?  Jeszcze będziemy o tym, jak to się wszystko się ze sobą wiąże i co warunkuje co, ale w tym artykule przekażę tylko dwa główne wnioski.

Po pierwsze, cena energii będzie w Polsce rosnąć. Mamy i będziemy mieć najdroższą energię dla biznesu w Europie. Nie…

Czytaj więcej…

Jeśli jakiś kraj zamknąłby znowu gospodarkę uzasadniając to kolejną falą pandemii, to oznaczałoby, że w danym kraju nastąpiło przesunięcie władzy na korzyść kapitału, a dany rząd kolejny raz wprowadza niepewność w gospodarce kapitulując w rządzeniu.

Dziś wiemy, że pandemia, która była na początku nazywana możliwością wyrównywania szans między bogatymi i biednymi, przyśpieszyła tendencję do koncentracji rynku,…

Czytaj więcej…

Wiele danych wskazuje, że prawdziwe jest coraz częstsze odczucie menedżerów – również sygnalizowane przez uczestników Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” – mówiące, że obecne turbulencje w łańcuchach dostaw spowodowane niedoborami surowców, komponentów czy kontenerów są znacznie bardziej dotkliwe niż ubiegłoroczne, wynikające z blokad granicznych czy zamykania fabryk.

Chociażby wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce potwierdza, że niedobory podaży surowców napędzają…

Czytaj więcej…