Made in Poland

Program “Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce” – przygotowany w społeczności Business Dialog, a szczególnie Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog" –  ma na celu podniesienia jakości zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym i jego konkurencyjności.

Wzmacnia zdolność firm w Polsce do pozyskania zamówień, zleceń i inwestycji produkcyjnych i logistycznych od międzynarodowych korporacji, które zaczęly preferować kooperantów i dostawców bliższych geograficznie, kulturowo, politycznie.

Wspiera powstawanie nowych łańcuchów dostaw, angażujących krajowych dostawców, a także platformy regionalnej współpracy B2B.

Od 1.09.2021 program ma swoją własną witrynę https://wyprodukowanewpolsce.org.pl/


Rada Autorytetów wspierająca program składa się z następujących osób: Danuta Dąbrowska, Jacek Bartosiak, Piotr Freyberg, Janusz R. Guy, Piotr Kubiak, Richard Łada, Jerzy Mikosz, Konrad Raczkowski. Więcej o nich tutaj


Zadaniem Rady Autorytetów jest formułowanie opinii na temat aktualnej sytuacji cywilizacyjnej, międzynarodowej i gospodarczej, stosownie do swoich kompetencji i doświadczeń, w odpowiedzi na wydarzenia, a także na prośbę uczestników programu.  Pracę Rady koordynują Iwona D. Bartczak i Bartosz Radziszewski.


W ramach programu opracowywane są i upowszechnione rekomendacje w następujących obszarach:

  • zarządzania strategicznego, operacyjnego i finansowego 
  • planowania i realizacji produkcji
  • robotyzacji, infrastruktury IT i bezpieczeństwa
  • inwestycji przemysłowych i logistycznych
  • ofertowania i negocjacji z globalnymi korporacjami

I edycję programu - XI 2020 - VI 2021 - zamyka raport z badania "Łańcuchy dostaw 2021", z analizą postaw firm wobec przebudowujących się łańcuchów dostaw. Wyniki i wnioski z badania są TUTAJ

Polecamy nasze artykuły i analizy makroekonomiczne i zarządcze opublikowane poniżej, a także rekomendacje dotyczące wyboru, wdrażania i rozwoju systemów ERP TUTAJ,

II edycja programu - VII -XII 2021 -  jest skoncentrowana na tzw. branżach rozwojowych, na nowych łańcuchach wartości, które są w dużym stopniu stymulowane strategią i regulacjami UE, związanymi z klimatem, środowiskiem, mobilnością, cyfryzacją, a także uzyskiwaniem względnej niezależności Europy i Polski od producentów odległych geograficznie, kulturowo, politycznie. 

Nasze działania wspiera zespół "Liderzy przyszłości XXI", zarządzany przez Dariusza Redę, w składzie:

Dariusz Reda, łańcuchy dostaw, zakupy,
Hanna Hanć, zarządzanie projektami,
Wojciech Dinges, transport i mobilność
Adam Guz, inwestycje
Wlodzimierz Hrymniak, elektromobilność,
Vadym Melnyk, drony
Jacek Nawrot, ICT, badania rynkowe
Jarosław Tokarczuk, OZE

Więcej informacji o członkach zespołu jest TUTAJ

Partnerzy programu:

 

Artykuly, filmy, wydarzenia i blog widoczne są poniżej dla uczestników społeczności Business Dialog po zalogowaniu do tego serwisu.

Od 1.09.2021 działa własna witryna programu i tutaj jest pełna wiedza gromadzona przez dyrektorów i przedsiębiorców uczestniczących w programie   https://wyprodukowanewpolsce.org.pl/

Niebezpieczeństwo energetyczne na dekadę

Światowe decyzje dotyczące odejścia od energii ze źródeł kopalnych zapadały, gdy globalizacja rozwijała się w najlepsze, a łańcuchy dostaw nastawione były na optymalizację kosztową, gdy przywództwa Ameryki i dolara nikt nie kwestionował, gdy zależność świata zachodniego od China nie zaprzątała świadomości traktujących je przedmiotowo polityków i biznesmenów, gdy Rosja jeszcze nie upomniała się o status imperialny, gdy nie spadło zaangażowanie USA na Bliskim Wschodzie, co zmieniło politykę…

Czytaj więcej…

Nasze dotychczasowe doświadczenia motoryzacyjne w 95% dotyczą samochodów konfigurowanych sprzętowo, czyli takich w których architektura składa się z części. Układ tych części przesądza o jego funkcjonalności, produkcji, rozwoju produktów i ich rentowności. Ale właśnie wchodzimy w czas samochodów definiowanych programowo. To wszystko zmienia.

Kilka tygodni temu w artykule Motoryzacja – nowy łańcuch wartości,…

Czytaj więcej…

Jesteśmy skoncentrowani na bardziej widocznych, komunikowanych przez media, zmianach w motoryzacji, głównie na wymuszonym regulacjami rozwoju samochodów z napędem elektrycznym i ograniczaniu użytkowania samochodów z napędem spalinowym. W Europie po 2035 roku nie będzie można sprzedawać nowych samochodów spalinowych….. o ile wisząca nad naszymi głowami wojna nie przekreśli tych planów.

Ale jest wiele zmian mniej widocznych, zwłaszcza dla polskiego obserwatora, a zasadniczo…

Czytaj więcej…

Chiny rozkręcają się na maksa

Kilka globalnych domów inwestycyjnych podniosło ostatnio swoje prognozy wzrostu dla Chin na rok 2023 z przedziału 4% do znacznie powyżej 5%. Uważamy, że poziom 7-8% jest dużo bardziej prawdopodobny. To silne odbicie PKB może zbiec się w czasie z pojawieniem się nastawionego na reformy zespołu gospodarczego, skłonnego do nieszablonowego myślenia i podejmowania ryzyka.

Można się spodziewać mocnej odpowiedzi na amerykańskie blokady rozwoju w Chinach zaawansowanych…

Czytaj więcej…

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I PROCESY KSZTAŁTUJĄCYCH SYTUACJĘ NA BLISKIM WSCHODZIE w 2022 roku według Krzysztofa Płomińskiego, dyplomaty, b. ambasadora w Iraku i Arabii Saudyjskiej

1. ROZLUŹNIENIE POWIĄZAŃ SOJUSZNICZYCH ARABII I MONARCHII PŁW. ARABSKIEGO Z USA. Kraje te skorzystały z konsekwencji wojny w Ukrainie dla globalnego rynku energii, zaniedbań regionalnej polityki USA i alternatywnej oferty chińskiej. Postawiły na własne interesy, promowane przez nowe pokolenie przywódców,…

Czytaj więcej…

Lider transformacji, czyli kto?

Sporo firm tworzy obecnie takie stanowisko – menedżer transformacji, lider transformacji, projekt menedżer transformacji. Niektórzy z nich otrzymują konkretne zadanie, na przykład obniżenie kosztów łańcucha dostaw o 10%, inni mają cele powiązane ze strategią korporacyjną — na przykład  osiągnięciu 10-12-procentowego wzrostu w ciągu najbliższych trzech lat lub przestawienie działalności w kierunku modelu bezpośredniego kontaktu z konsumentem. Jeszcze innym stawiane są cele bliższe kulturze…

Czytaj więcej…