Made in Poland

Program “Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce” – przygotowany w społeczności Business Dialog, a szczególnie Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog" –  ma na celu podniesienia jakości zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym i jego konkurencyjności.

Wzmacnia zdolność firm w Polsce do pozyskania zamówień, zleceń i inwestycji produkcyjnych i logistycznych od międzynarodowych korporacji, które zaczęly preferować kooperantów i dostawców bliższych geograficznie, kulturowo, politycznie.

Wspiera powstawanie nowych łańcuchów dostaw, angażujących krajowych dostawców, a także platformy regionalnej współpracy B2B.

Od 1.09.2021 program ma swoją własną witrynę https://wyprodukowanewpolsce.org.pl/


Rada Autorytetów wspierająca program składa się z następujących osób: Danuta Dąbrowska, Jacek Bartosiak, Piotr Freyberg, Janusz R. Guy, Piotr Kubiak, Richard Łada, Jerzy Mikosz, Konrad Raczkowski. Więcej o nich tutaj


Zadaniem Rady Autorytetów jest formułowanie opinii na temat aktualnej sytuacji cywilizacyjnej, międzynarodowej i gospodarczej, stosownie do swoich kompetencji i doświadczeń, w odpowiedzi na wydarzenia, a także na prośbę uczestników programu.  Pracę Rady koordynują Iwona D. Bartczak i Bartosz Radziszewski.


W ramach programu opracowywane są i upowszechnione rekomendacje w następujących obszarach:

  • zarządzania strategicznego, operacyjnego i finansowego 
  • planowania i realizacji produkcji
  • robotyzacji, infrastruktury IT i bezpieczeństwa
  • inwestycji przemysłowych i logistycznych
  • ofertowania i negocjacji z globalnymi korporacjami

I edycję programu - XI 2020 - VI 2021 - zamyka raport z badania "Łańcuchy dostaw 2021", z analizą postaw firm wobec przebudowujących się łańcuchów dostaw. Wyniki i wnioski z badania są TUTAJ

Polecamy nasze artykuły i analizy makroekonomiczne i zarządcze opublikowane poniżej, a także rekomendacje dotyczące wyboru, wdrażania i rozwoju systemów ERP TUTAJ,

II edycja programu - VII -XII 2021 -  jest skoncentrowana na tzw. branżach rozwojowych, na nowych łańcuchach wartości, które są w dużym stopniu stymulowane strategią i regulacjami UE, związanymi z klimatem, środowiskiem, mobilnością, cyfryzacją, a także uzyskiwaniem względnej niezależności Europy i Polski od producentów odległych geograficznie, kulturowo, politycznie. 

Nasze działania wspiera zespół "Liderzy przyszłości XXI", zarządzany przez Dariusza Redę, w składzie:

Dariusz Reda, łańcuchy dostaw, zakupy,
Hanna Hanć, zarządzanie projektami,
Wojciech Dinges, transport i mobilność
Adam Guz, inwestycje
Wlodzimierz Hrymniak, elektromobilność,
Vadym Melnyk, drony
Jacek Nawrot, ICT, badania rynkowe
Jarosław Tokarczuk, OZE

Więcej informacji o członkach zespołu jest TUTAJ

Partnerzy programu:

 

Artykuly, filmy, wydarzenia i blog widoczne są poniżej dla uczestników społeczności Business Dialog po zalogowaniu do tego serwisu.

Od 1.09.2021 działa własna witryna programu i tutaj jest pełna wiedza gromadzona przez dyrektorów i przedsiębiorców uczestniczących w programie   https://wyprodukowanewpolsce.org.pl/

Niski poziom zaufania, niedocenianie ostatniej fazy łańcucha tworzenia wartości, nadmierne sfragmentaryzowanie procesu tworzenia innowacji oraz zbytnia zachowawczość – to największe bariery hamujące rozwój innowacji w Polsce. Co zrobić, by je przełamać?

 

To, że polska gospodarka nie należy do najbardziej innowacyjnych w skali świata jest oczywiste. Już sam ten fakt sugeruje, że mamy wiele mankamentów, w których musimy się poprawić.…

Czytaj więcej…

W powszechnej narracji 2021 skoncentrowaliśmy się na pandemii i reakcjach rządów, firm i różnych grup społecznych na nią. W rozwiniętym świecie rządy reagowały z grubsza tak samo, choć możliwe były różne strategie, co jest ciekawym dowodem globalizacji nie tylko gospodarczej i medialnej. Jednak na tych mechanizmach nie warto się skupiać, dopóki są one elementem manipulacji różnych lobby, zanim niezależni (są tacy?) naukowcy będą w stanie stanowczo coś powiedzieć o sytuacji…

Czytaj więcej…

1.     Prognozy NBP przewidują średnioroczną inflację CPI w 2022 r. na 7,6% (pomimo, że nie są to dobre wiadomości dla gospodarki, brawo NBP za trafne prognozy makroekonomiczne), co może również wskazywać, że dynamika cen produkcji sprzedanej (tzw. inflacja PPI) ponownie krótkookresowo przekroczy 10%;

2.     Dalsze podwyżki stóp % będą konieczne i można spodziewać się 1-2 podwyżek, które zakotwiczyłyby stopę referencyjną w okolicach 3%; Taki…

Czytaj więcej…

Wielkie emocje wzbudzają ceny i dostępność surowców energetycznych, węgla, gazu, słońca, wiatru, oraz idące za tym ceny energii. Energia dzisiaj jest składnikiem niemal każdej czynności, usługi, produktu, ale też zmienną polityki ekonomicznej, geopolityki i zależności społecznych. Zatem słusznie tam kierujemy reflektor naszej troski, ale jest dziedzina, której powinniśmy przyglądać się jeszcze uważniej – autorstwo, produkcja i dystrybucja mikroprocesorów.

O ile jeden surowiec…

Czytaj więcej…

Podwaliny współczesnego świata i zasady podziału pracy powstały w wyniku wielkich odkryć geograficznych. Wyłoniły się dwie logiki działania: oceanu i kontynentu, które ukształtowały zarówno odmienne systemy wartości społeczeństw, jak i odmienne sposoby gospodarowania.  Przez wieki "państwa oceanu"  i "państwa kontynentu" coraz silniej kultywowały swój wzór, tym samym pogłębiając podział świata, ale i tworząc nowe napięcia. Przerwane łańcuchy dostaw wywołały taki szok…

Czytaj więcej…