Klub Dyrektorów Finansowych "Dialog"

Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” jest liczną, aktywną i koleżeńska społeczność opiniotwórczych profesjonalistów (ok. 1500 właścicieli, inwestorów, członków zarządów i dyrektorów finansowych) odpowiedzialnych za finanse i rozwój firm i organizacji. Prowadzi działalność ogólnopolską poprzez 11 oddziałów, w których organizuje ok. 80 wydarzeń rocznie. Oddziały są w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Lublinie, Szczecinie, Bydgoszczy, Krakowie i Trójmieście.


Misją KDF Dialog jest rozwój osobisty i zawodowy menedżerów, pomoc w realizacji zmian i unowocześnień w firmach, a także wzmacnianie i propagowanie najlepszych praktyk zarządczych i biznesowych w firmach i organizacjach, w tym szczególnie postaw społecznie wartościowych.


Eksperci KDF Dialog udzielają praktycznego wsparcia firmom i dyrektorom w projektach modernizacyjnych i edukacyjnych. Realizuje programy edukacyjno-doradcze, np. Digital Finance Excellence, Cyfrowy Fiskus, Plan B dla Dyrektora.

Artykuły, filmy, wydarzenia i blog widoczne są poniżej dla uczestników społeczności Business Dialoga po zalogowaniu do tego serwisu.

Czasem jeden wykres lub jedna grafika wyczerpuje odpowiedź na pytanie. Tak jest i w tym przypadku, jeśli ponad 80 % pytanych odpowiada twierdząco. Czyli wiadomo już, że zmiany w łańcuchach dostaw stały się faktem. Powyższe dane pochodzą z badania…

Czytaj więcej…

Nasze spotkanie w Klubie Dyrektorów Finansowych „Dialog” 8.04 zostało zainspirowane artykułem na temat wyboru priorytetowych projektów do realizacji, a właściwie kryteriów, które należy wziąć pod uwagę. Artykuł jest …

Czytaj więcej…