Digital Finance Excellence

Digital Finance Excelence

Celem Digital Finance Excellence jest promocja zarządzania procesowego, szczególnie w finansach oraz automatyzacji procesów, w tym robotyzacji. Wyjaśniamy, motywujemy, przygotowujemy i wspieramy menedżerów biznesu we wdrażaniu  tych zmian i cyfrowych narzędzi oraz rozwoju kariery zawodowej.

Działania:

  • gromadzenie wiedzy i informacji na temat zarządzania procesowego i automatyzacji oraz robotyzacji
  • wymiana doświadczeń w naszych serwisach, aplikacjach, na spotkaniach (śniadania biznesowe, konferencje, networking)
  • udostępnianie źródeł wiedzy i dobrych praktyk (raportów, opracowań, analiz)
  • organizacja wizyt referencyjnych
  • przygotowywanie „na życzenie” prototypów  rozwiązań
  • rekomendacja dostawców wiedzy, usług i narzędzi

Wybrane materiały widoczne są poniżej dla uczestników społeczności Business Dialoga po zalogowaniu do tego serwisu.

Pełny i aktualny zestaw artykułów i relacji  ze spotkań znajduje się w serwisie Digital Finance Excellence

W każdej organizacji istnieje meta proces, który generuje przychód. Jest to kanał wejścia energii niezbędnej do tego, by organizacja miała ciągłość działania, potencjał ekspansji i przepis na marżę. Wydaje się oczywistą oczywistością, że ten…

Czytaj więcej…

Foldery w komputerach mamy przeładowane raportami o dominujących lub wschodzących technologiach IT, o konieczności ich jak najszybszego wdrożenia, aby sprostać niepewności i zmienności. Pełno w nich o chmurze obliczeniowej, o zaawansowanej…

Czytaj więcej…