Wszystkie artykuły (9)

Sens życia może być rozumiany jako kategoria szersza, bardziej filozoficzna niż poczucie sensu wykonywanej pracy. Dla mnie jednak te wyrażenia łączą się. Praca szeroko rozumiana stanowi dużą część życia, umysłu, emocji i energii.