inwestycje (10)

Niestety, dość rozpowszechnionym, a bardzo uproszczonym poglądem jest stwierdzenie, że kapitał nie ma narodowości i w jego zachowaniu to kryterium nie odgrywa żadnej roli. Twierdzenie to wywiedzione jest z dwóch założeń,

- że naczelnym celem, któremu

Koncentracja na przychodach, a nie na wzroście - to w mojej ocenie najważniejsza różnica pomiędzy europejskim startupem a amerykańskim. Jednocześnie jest ona barierą "wbicia" się w portfel amerykańskiego inwestora.
Dolina Krzemowa działa na nowocz