BiznesFinanse

Ostrożnie z inżynierią finansową w firmach przemysłowych! – historia upadku, ale i odzyskiwania pozycji

Od redakcji. Artykuł ten warto przeczytać, ponieważ jest świetną analizą, co może się stać z firmą inżynieryjną, która wytwarza złożone produkty o cyklu życia zbliżającym się do 20 lat, jeśli dostanie chciwe, skoncentrowane na krótkoterminowości i niekompetentne kierownictwo. Ale warto zapoznać się z nim również z innego powodu. Jest  przykładem bardzo udanej współpracy ludzkiego autora o głębokiej wiedzy oraz narzędzia AI o atutach uzupełniających wiedzę autora, przy czym dokładnie oznaczono które fragmenty są którego autora.

Bardzo polecamy!

_____________________________________

Śledzę sagę Boeinga od wielu lat. Moje zainteresowanie wzbudziła fuzja z firmą McDonnel Douglas w 1997 roku. Byłem zaskoczony tą wiadomością, ponieważ wciąż pamiętam katastrofę lotniczą w latach 70. w pobliżu Paryża, kiedy to DC10 Turkish Airline stracił tylną furtkę po starcie z lotniska w Stambule.

Kiedy mieszkałem w Australii w latach 80., moi rodzice przylecieli z Europy na pokładzie DC-10 i byli całkiem zadowoleni ze swojego lotu, a w tamtym czasie nie zdawałem sobie sprawy z wpływu tej fuzji na kulturę firmy Boeing.

Pod koniec lat 90. systemy zaczęły być bardziej złożone, a wykorzystanie nowych technologii w telekomunikacji, bankowości i opiece zdrowotnej przekształciło ekosystemy i postawiło przed nami wyzwanie związane z zarządzaniem złożonością. To może wyjaśniać, dlaczego pod koniec lat 90. zacząłem skupiać się na architekturze korporacyjnej jako dyscyplinie wspierającej moją funkcję dyrektora IT. Jednym ze studiów przypadku, z którego korzystaliśmy, było odniesienie się do architektury Boeinga 747 jako bardzo dobrego przykładu trwałej architektury. Pokazywał ewolucję tego samolotu na linii czasowej, jego stopniowe wykorzystanie różnych technologii, które zaczęły wpływać na jego produkcję i konstrukcję, nie zmieniając jego pierwotnego projektu i potencjału ewolucji.

Był to więc żywy dowód na to, że dobry, elastyczny projekt może ewoluować, zachowując przy tym oryginalne cechy produktu. Potem pojawiły się Boeingi 777 i Dreamlinery, które skupiły się na wyzwaniach outsourcingu Boeinga, ale to nie zmieniło mojego zaufania do firmy i jej produktów, a w tamtym czasie odbywałem loty komercyjne dwa razy w miesiącu. Jednak po tym, jak dowiedziałem się o katastrofach związanych z 737 Max, zacząłem obwiniać outsourcing firmy za to, co się stało.  Pomyślałem, że w końcu wprowadzą porządek u siebie, żeby przezwyciężyć  nadwyrężenie swojej zdolności do zarządzania łańcuchem dostaw ze zbyt wieloma partnerami (outsourcing). A te zmiany powinny być wspierane przez zintegrowany system zarządzania jakością. Niestety, myliłem się i zacząłem wiązać ich nieszczęście z kulturą firmy, która stała się bardziej nastawiona na zastosowania inżynierii finansowej niż  inżynierii lotniczej, która zakłada inwestowanie w produkty zamiast odkupywania akcji, aby zadowolić akcjonariuszy.

Vikipedia definiuje inżynierię finansową jako multidyscyplinarną dziedzinę obejmującą teorię finansów, metody inżynierii, narzędzia matematyki, programowanie i zastosowanie metod technicznych w praktyce finansowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas gdy inżynieria lotnicza i kosmiczna jest podstawową dziedziną inżynierii zajmującą się rozwojem samolotów, a także zajmuje się elektroniką w projektowaniu awioniki, która przyciągnęła naszą uwagę ze względu na wprowadzenie lotu przewodowego i wyrafinowanych systemów oprogramowania wspierających pilotów w ich podróżach.

Ze względu na moje doświadczenie korporacyjne, mam mieszane uczucia w kontaktach z różnymi dyrektorami finansowymi lub prawnikami, jeśli chodzi o ich myślenie systemowe w podejmowaniu decyzji lub ocenie kompromisów.

Niektóre z ich intuicyjnych decyzji, takich jak wybór określonego systemu ERP lub wybór dostawcy, wynikały z ich kontaktów na konferencjach lub relacji osobistych. Nasza analiza ryzyka i dobrze przygotowany storytelling wokół różnych opcji osiągnięcia docelowego stanu architektury niewiele pomogły. Przeczucie i intuicja lub zaufanie do zgrabnej prezentacji na konferencji były ważniejsze niż zaglądanie do środka złożonej mapy drogowej, która podkreślała nadchodzące wyzwania i potencjalne konflikty we wdrażaniu systemów, które mogły skończyć się w sądzie.

W ostatecznym rozrachunku łatwiej było poradzić sobie z osobami, które potrafiły wykazać się umiejętnościami myślenia systemowego i miały doświadczenie konsultingowe z doradztwa biznesowego lub inżynierów, którzy już uczyli się tego typu umiejętności na uniwersytecie. Oczywiście, potrzebujemy mieszanki na poziomie zarządu, ale jeśli pozbędziemy się inżynierów w firmie inżynieryjnej, naprawdę czeka nas katastrofa, ponieważ istnieje ryzyko zmiany ich fundamentalnego DNA wspieranego przez krótkoterminowe zachęty, podczas gdy cykl życia produktu wynosi około 20 lat.

Wszedłem w interakcję z ChatGPT 4o i tylko część mojej rozmowy jest tutaj przedstawiona, ale jeśli masz dobre umiejętności podpowiadania i wiedzę, aby ocenić jego opinię, możesz uzyskać ten wynik:

Gdy firma zajmująca się inżynierią lotniczą i kosmiczną przenosi swoją uwagę ze swoich podstawowych kompetencji inżynierskich na inżynierię finansową i nie słucha sygnalistów, może wystąpić kilka niekorzystnych skutków:

 1. Pogorszona jakość i bezpieczeństwo produktu
 • Wady projektowe i awarie: Przedkładanie wskaźników finansowych nad doskonałość inżynieryjną może prowadzić do niewystarczających inwestycji w badania i rozwój, testy i zapewnienie jakości. Może to skutkować wadami konstrukcyjnymi i awariami technicznymi w samolotach i statkach kosmicznych, zagrażając ich bezpieczeństwu i niezawodności.
 • Zwiększona liczba wypadków i incydentów: Brak skupienia się na rygorystycznych standardach inżynieryjnych może prowadzić do wzrostu liczby wypadków i incydentów związanych z bezpieczeństwem. Na przykład katastrofy Boeinga 737 Max były związane z problemami projektowymi i programowymi, które mogły zostać zaostrzone przez skupienie się na cięciu kosztów i presję na harmonogram.
 • Kontrola regulacyjna i kary: Ciągłe problemy z bezpieczeństwem mogą przyciągać intensywną kontrolę ze strony organów regulacyjnych, prowadząc do kosztownych grzywien, wstrzymania produkcji i ściślejszego nadzoru.
 1. Utrata zaufania i reputacji
 • Nieufność klientów: Linie lotnicze, kontrahenci z branży obronnej i inni klienci mogą stracić zaufanie do produktów firmy, co prowadzi do anulowania zamówień i utraty możliwości biznesowych.
 • Szkody wizerunkowe publiczne: Powtarzające się problemy z bezpieczeństwem i wypadki mogą poważnie zaszkodzić publicznemu wizerunkowi i reputacji firmy, utrudniając odzyskanie i zaufanie interesariuszy.
 • Alienacja sygnalistów: Ignorowanie sygnalistów może stworzyć kulturę strachu i milczenia, w której pracownicy niechętnie zgłaszają problemy. Zapobiega to wczesnemu identyfikowaniu i rozwiązywaniu krytycznych problemów, co jeszcze bardziej pogarsza jakość i bezpieczeństwo produktów.
 1. Konsekwencje finansowe
 • Zwiększone koszty: Wypadki, wycofanie produktu z rynku i kary regulacyjne mogą skutkować znacznymi stratami finansowymi. Dodatkowo firma może spotkać się z podwyższonymi składkami ubezpieczeniowymi i kosztami prawnymi.
 • Spadek cen akcji: Ciągłe incydenty związane z bezpieczeństwem i utrata zaufania klientów mogą prowadzić do spadku ceny akcji spółki, wpływając na wartość dla akcjonariuszy i utrudniając przyciągnięcie inwestycji.
 • Akumulacja zadłużenia: Niewłaściwe zarządzanie finansami i konieczność pokrywania strat spowodowanych wypadkami i karami może prowadzić do nagromadzenia znacznego zadłużenia, zagrażając stabilności finansowej firmy.
 1. Zakłócenia operacyjne
 • Opóźnienia w produkcji: Wzmożona kontrola regulacyjna i konieczność wdrożenia rozległych poprawek mogą powodować znaczne opóźnienia w produkcji, wpływając na harmonogramy dostaw i zadowolenie klientów.
 • Drenaż talentów: Inżynierowie i wykwalifikowani specjaliści mogą opuścić firmę, jeśli czują, że ich obawy nie są słyszane lub jeśli nie zgadzają się z priorytetami firmy, co prowadzi do utraty kluczowych talentów i wiedzy specjalistycznej.
 1. Niepowodzenia strategiczne
 • Stagnacja innowacji: Skupienie się na inżynierii finansowej zamiast inwestowania w nowe technologie i innowacje może prowadzić do stagnacji, czyniąc firmę mniej konkurencyjną na rynku lotniczym.
 • Utrata udziału w rynku: Ponieważ konkurenci nadal wprowadzają innowacje i utrzymują wysokie standardy bezpieczeństwa, firma może stracić udział w rynku, co utrudni odzyskanie pozycji w branży.

Studium przypadku: Kryzysy związane z Boeingiem 737 Max

Kryzysy związane z Boeingiem 737 Max są rzeczywistym przykładem tego, co może się stać, gdy firma lotnicza przedkłada inżynierię finansową nad doskonałość inżynieryjną:

 • Kwestie związane z projektowaniem i certyfikacją: Wdrożenie oprogramowania MCAS w 737 Max, mające na celu uniknięcie konieczności kosztownego przekwalifikowania pilotów, wiązało się z dwoma śmiertelnymi katastrofami. To pokazało, w jaki sposób decyzje finansowe zagrażają bezpieczeństwu.
 • Działania regulacyjne: Katastrofy doprowadziły do uziemienia floty 737 Max na całym świecie, szeroko zakrojonych dochodzeń oraz znacznych grzywien i kosztów odszkodowań.
 • Utrata reputacji: Reputacja Boeinga ogromnie ucierpiała, co wpłynęło na zaufanie klientów i przyszłą sprzedaż.
 • Straty finansowe: Boeing stanął w obliczu miliardowych kosztów bezpośrednich, w tym grzywien, ugód prawnych i odszkodowań dla linii lotniczych, a także kosztów pośrednich, takich jak utrata sprzedaży i wzmożona kontrola.
 • Wpływ sygnalistów: Raporty wskazywały, że obawy zgłaszane przez inżynierów i pracowników nie zostały odpowiednio rozwiązane, co przyczyniło się do kryzysów.

Konkluzja

Firma zajmująca się inżynierią lotniczą i kosmiczną, która nadmiernie koncentruje się na inżynierii finansowej kosztem swoich podstawowych kompetencji inżynierskich i ignoruje ostrzeżenia sygnalistów, prawdopodobnie spotka się z poważnymi konsekwencjami. Mogą one obejmować naruszenie bezpieczeństwa produktów, utratę zaufania i reputacji, znaczne straty finansowe, zakłócenia operacyjne i niepowodzenia strategiczne. Aby uniknąć takich skutków, kluczowe jest, aby firmy lotnicze i kosmiczne utrzymywały zrównoważony nacisk na kondycję finansową i doskonałość inżynieryjną, jednocześnie wspierając kulturę, w której obawy pracowników i zgłoszenia sygnalistów są traktowane poważnie i szybko rozwiązywane.

Następnie poprosiłem ChatGPT 4o o przeprowadzenie analizy podcastu The Economist+ na temat możliwego zwrotu Boeinga, a oto kilka kluczowych punktów dotyczących wyzwań Boeinga i potencjalnych rozwiązań:

 1. Kontekst historyczny:
  • Problemy Boeinga sięgają fuzji z McDonnell Douglas w 1997 roku, która przeniosła jego uwagę z doskonałości inżynieryjnej na wartość dla akcjonariuszy.
  • Ta zmiana spowodowała zmniejszenie inwestycji w rozwój produktów i większy nacisk na inżynierię finansową.
 2. Kryzysy w Boeingu 737 Max:
  • Konstrukcja 737 Max, która była próbą unowocześnienia starszego modelu 737 za pomocą większych silników, doprowadziła do problemów z bezpieczeństwem.
  • Oprogramowanie MCAS, wprowadzone w celu przeciwdziałania tendencji samolotu do przeciągnięcia z powodu nowego umieszczenia silnika, nie zostało odpowiednio zakomunikowane pilotom, co doprowadziło do dwóch śmiertelnych katastrof.
 3. Skutki regulacyjne i finansowe:
  • Sposób, w jaki Boeing poradził sobie z katastrofami, był naznaczony zaprzeczaniem i przerzucaniem się winą, co szkodziło jego reputacji.
  • Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zwiększyła kontrolę Boeinga, a firma stanęła w obliczu znacznych strat finansowych i wyzwań operacyjnych, w tym wstrzymania produkcji i utraty zamówień.
 4. Przywództwo i kwestie kulturowe:
  • Obecny dyrektor generalny, Dave Calhoun, ma trudności ze skutecznym rozwiązaniem tych problemów.
  • Toczy się debata na temat tego, czy następny prezes powinien być osobą z wewnątrz zaznajomioną z problemami Boeinga, czy osobą z zewnątrz, która może wnieść świeże spojrzenie.
 5. Rekomendacje strategiczne:
  • Przeniesienie siedziby głównej: Przeniesienie siedziby Boeinga z powrotem do Seattle, aby ponownie połączyć się z jego inżynieryjnymi korzeniami.
  • Koncentracja na przywództwie: Mianowanie liderów z pasją do lotnictwa i kosmonautyki w celu napędzania zmian kulturowych.
  • Odzyskanie zaufania: Odzyskanie zaufania organów regulacyjnych, klientów, pracowników i pasażerów.
  • Rozwój nowego produktu: Opracowanie nowego samolotu, który zastąpi przestarzały model 737.
 6. Dynamika rynku:
  • Problemy Boeinga przyniosły korzyści Airbusowi, jego głównemu konkurentowi.
  • Długoterminowa stabilność rynku lotniczego zależy od odbudowy Boeinga w celu utrzymania konkurencyjnego duopolu.
  • Możliwość pojawienia się nowego gracza na rynku, takiego jak chiński Comac, jest obserwowana, ale nie wpłynęła jeszcze znacząco na dominację Boeinga i Airbusa.

Wyzwania, przed którymi stoi Boeing, są znaczące, wiążą się z głęboko zakorzenionymi zmianami kulturowymi i strategicznymi, ale sprostanie im ma kluczowe znaczenie dla długoterminowej rentowności firmy i stabilności globalnego przemysłu lotniczego.

Tak więc po odniesieniu się do  tematów ChatGPT 4o,  takich jak modele, metody, frameworki, architektura biznesowa i korporacyjna oraz ich zastosowanie w dostosowanym podejściu do bardzo potrzebnej transformacji Boeinga, moje ostatnie pytanie brzmiało: „Kto może poprowadzić tę firmę i zapewnić skuteczne przeprowadzenie transformacji„:

Zatrudnienie odpowiedniego dyrektora generalnego, który odmieni Boeinga, jest krytyczną decyzją, która może zadecydować o przyszłości firmy. Biorąc pod uwagę obecne wyzwania, przed którymi stoi Boeing, oto szczegółowy profil idealnego dyrektora generalnego, rozważania dotyczące tego, czy zatrudnić osobę z wewnątrz, czy z zewnątrz, a także oczekiwany harmonogram i wsparcie wymagane do realizacji zmian:

Idealny profil prezesa

 1. Doświadczenie i wiedza specjalistyczna
 • Podstawy inżynierii lotniczej: Kluczowe znaczenie ma dogłębne zrozumienie inżynierii lotniczej, w tym rozwoju produktów, norm bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Może to wynikać z doświadczenia na kierowniczych stanowiskach inżynierskich w firmach lotniczych lub branżach pokrewnych.
 • Doskonałość operacyjna: Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu złożonymi procesami produkcyjnymi i produkcyjnymi, zapewnianiu wysokiej jakości produkcji oraz spełnianiu norm bezpieczeństwa i przepisów.
 • Zarządzanie kryzysowe: Doświadczenie w zarządzaniu i przewodzeniu przez sytuacje kryzysowe, z umiejętnością stabilizacji organizacji i wdrażania działań naprawczych.
 • Koncentracja na innowacjach i badaniach i rozwoju: Silne zaangażowanie w innowacje, z historią inwestowania i prowadzenia znaczących inicjatyw badawczo-rozwojowych.
 • Przywództwo i zmiana kultury: Wykazana zdolność do przewodzenia transformacji kulturowej, promowania przejrzystości i wspierania środowiska, w którym problemy pracowników są cenione i rozwiązywane.
 1. Cechy przywódcze
 • Wizjoner i myśliciel strategiczny: Umiejętność wyrażania jasnej wizji przyszłości i opracowywania planów strategicznych, które są zgodne z celami długoterminowymi.
 • Zdecydowany i zorientowany na działanie: Zdolny do szybkiego i skutecznego podejmowania trudnych decyzji, z nastawieniem na działanie i wyniki.
 • Współpraca i integracja: Silne umiejętności interpersonalne w celu budowania relacji z kluczowymi interesariuszami, w tym pracownikami, klientami, organami regulacyjnymi i inwestorami.
 • Uczciwość i odpowiedzialność: Wysokie standardy etyczne i zobowiązanie do odpowiedzialności, przejrzystości i ładu korporacyjnego.

Insider kontra outsider

Insider:

 • Plusy:
  • Dogłębne zrozumienie wewnętrznej dynamiki firmy, kultury i istniejących wyzwań.
  • Nawiązanie relacji z kluczowymi interesariuszami.
  • Szybszy onboarding dzięki natychmiastowemu zapoznaniu się z bieżącymi projektami i inicjatywami.
 • Minusy:
  • Potencjalnie część istniejącej kultury i praktyk, które muszą ulec zmianie.
  • Mogą spotkać się z oporem ze strony tych, którzy postrzegają je jako część starego reżimu.

Osoba postronna:

 • Plusy:
  • Świeże spojrzenie i nowe pomysły, wolne od istniejących uprzedzeń i praktyk.
  • Zdolność do wprowadzania odważnych zmian i kwestionowania status quo.
  • Potencjalnie postrzegany jako bardziej wiarygodny agent zmian przez zewnętrznych interesariuszy.
 • Minusy:
  • Dłuższy czas onboardingu, aby zrozumieć zawiłości firmy.
  • Początkowy brak wewnętrznych relacji i zrozumienia kultury firmy.

Zalecane podejście:

Biorąc pod uwagę obecną sytuację Boeinga, osoba z zewnątrz z dużym doświadczeniem w inżynierii lotniczej i kosmicznej i udokumentowanym doświadczeniem na podobnych stanowiskach może być najlepszym wyborem. Osoba ta wniosłaby świeżą perspektywę i zdolność do wprowadzania znaczących zmian.

Oś czasu i dźwignie realizacji

 1. Zrozumienie dźwigni
 • Wstępna ocena (pierwsze 3-6 miesięcy):
  • Przeprowadź kompleksowy przegląd działalności, kultury i kondycji finansowej firmy.
  • Kontaktuj się z pracownikami na wszystkich szczeblach, aby zrozumieć ich obawy i spostrzeżenia.
  • Spotkaj się z kluczowymi klientami, organami regulacyjnymi i innymi interesariuszami, aby odbudować zaufanie i zebrać zewnętrzne perspektywy.
 • Opracowanie planu strategicznego (6-12 miesięcy):
  • Zdefiniuj jasną wizję i cele strategiczne skoncentrowane na doskonałości inżynieryjnej, bezpieczeństwie i innowacjach.
  • Zidentyfikuj i nadaj priorytety kluczowym inicjatywom, takim jak inwestowanie w badania i rozwój, ulepszanie procesów zapewniania jakości i poprawa zarządzania łańcuchem dostaw.
  • Opracuj szczegółową mapę drogową z krótkoterminowymi sukcesami i długoterminowymi celami.
 • Wdrażanie zmian (1-3 lata):
  • Uruchamiaj projekty o dużym wpływie i uważnie monitoruj ich postępy.
  • Wdrażaj programy zmian kulturowych, aby wspierać przejrzystość, współpracę i zaangażowanie pracowników.
  • Wzmocnij relacje z organami regulacyjnymi i zapewnij zgodność ze wszystkimi normami bezpieczeństwa.
  • Stale informuj o postępach i dostosowuj strategię w razie potrzeby.
 1. Wsparcie rządowe
 • Biorąc pod uwagę znaczne zadłużenie Boeinga i potencjalne wyzwania finansowe związane z kompleksową restrukturyzacją, konieczne może być wsparcie ze strony rządu USA. Wsparcie to może przybierać różne formy, takie jak:
  • Pomoc finansowa: Pożyczki lub dotacje wspierane przez rząd w celu ustabilizowania finansów firmy i wsparcia inwestycji strategicznych.
  • Elastyczność regulacyjna: Współpraca z organami regulacyjnymi w celu zapewnienia, że niezbędne zmiany mogą zostać wdrożone bez zbędnych opóźnień.
  • Partnerstwa i kontrakty: Zabezpieczanie kontraktów obronnych i lotniczych w celu zapewnienia stałego strumienia przychodów i wykorzystania strategicznego znaczenia Boeinga dla bezpieczeństwa narodowego.

Konkluzja

Aby odmienić oblicze Boeinga, zaleca się zatrudnienie osoby z zewnątrz z silnym doświadczeniem w inżynierii lotniczej i kosmicznej, sprawdzonym przywództwem w zarządzaniu kryzysowym oraz zaangażowaniem w innowacje i transformację kulturową. Nowy dyrektor generalny będzie potrzebował początkowego okresu 6-12 miesięcy, aby w pełni zrozumieć firmę i opracować plan strategiczny, przy czym ogólna realizacja zajmie prawdopodobnie 3-5 lat. Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową, wsparcie rządowe może być niezbędne do zapewnienia stabilności firmy i umożliwienia inwestycji niezbędnych do osiągnięcia długoterminowego sukcesu.

Ref.: Przywództwo: Co właściwie oznacza „myślenie systemowe” – i dlaczego ma ono znaczenie dla dzisiejszych innowacji.

https://www.weforum.org/agenda/2021/01/what-systems-thinking-actually-means-and-why-it-matters-today/

Aleksander Wyka