DFEPracaZarządzanie

Sztuczna inteligencja zmienia proces rekrutacji i zatrudniania

Sztuczna inteligencja zmienia proces rekrutacji i zatrudniania na wiele sposobów. Automatyzując proces zatrudniania, sztuczna inteligencja może firmom zaoszczędzić czas i pieniądze. Ponadto sztuczna inteligencja może również poprawić trafność decyzji o zatrudnieniu i zapewnić lepsze doświadczenie kandydata. 

Sztuczna inteligencja (AI) odnosi się do symulacji ludzkiej inteligencji przez maszyny. Jest używana w różnych branżach, w tym w opiece zdrowotnej, finansach i produkcji. W kontekście rekrutacji sztuczną inteligencję można wykorzystać do sprawdzania życiorysów, identyfikowania wykwalifikowanych kandydatów i przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. Ponadto może tworzyć ukierunkowane reklamy rekrutacyjne na stronach internetowych i przewidywać kulturowe dopasowanie kandydata do firmy.

Sztuczna inteligencja zmienia proces rekrutacji, automatyzując przeglądanie CV. Używając słów kluczowych i logiki, sztuczna inteligencja może zidentyfikować wykwalifikowanych kandydatów na dane stanowisko. Większość firm korzysta z systemu śledzenia kandydatów (ATS), który automatycznie sprawdza życiorysy i identyfikuje kandydatów spełniających wymagania stanowiska. Oprogramowanie jest najbardziej przydatne dla firm, które mają do czynienia z dużą liczbą kandydatów. Na przykład firma, która otrzymuje 500 aplikacji na stanowisko, może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną tylko z garstką kandydatów. W takim przypadku ATS może pomóc zawęzić pulę kandydatów do najbardziej wykwalifikowanych.

Dodatkowo system może służyć do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. ATS prowadzi rozmowy kwalifikacyjne, zadając pytania, które są z góry ustalone przez firmę. Sztuczna inteligencja w ATS może analizować postawę, pewność siebie, kontakt wzrokowy ankietera i wiele innych wskaźników.

Pinpoint to przykład nowoczesnego ATS, który ma funkcje automatyzacji rekrutacji, zarządzania doświadczeniem kandydatów i zapewniania różnorodności. Wykorzystuje oprogramowanie w chmurze, które automatyzuje powtarzalne zadania, takie jak sprawdzanie setek życiorysów przesyłanych do firmy. Poniższy wykres przedstawia najwyższy udział w rynku ATS. Dodatkowo są to zaufane i szeroko stosowane systemy.

10562049301?profile=RESIZE_584x

Korzyści z wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie rekrutacji

Zwiększona dokładność decyzji o zatrudnieniu. Sztuczna inteligencja może pomóc w identyfikacji wykwalifikowanych kandydatów, którzy mogliby zostać przeoczeni. Badanie przeprowadzone przez MIT wykazało, że sztuczna inteligencja była dokładniejsza niż ludzie w identyfikowaniu wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska inżynierskie. Dlatego ważne jest, aby firma rozważyła stanowisko, na które rekrutuje. Stanowisko inżyniera wymaga zaawansowanych umiejętności technicznych, które ATS może lepiej zidentyfikować. Z drugiej strony, stanowisko konsultingowe wymaga silnych umiejętności interpersonalnych, które człowiek może lepiej zidentyfikować.

Lepsze doświadczenie kandydata. Korzystając z ATS, kandydaci mogą odbyć rozmowę kwalifikacyjną bez konieczności osobistego spotkania. Ten proces jest wygodny zarówno dla firmy, jak i dla kandydata, ponieważ pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Zwiększona różnorodność: Sztuczna inteligencja może również pomóc firmom zwiększyć różnorodność ich siły roboczej. Dzięki sztucznej inteligencji firmy mogą zidentyfikować kandydatów, którzy mogą dobrze pasować do firmy, a zarazem pozyskać pracowników o charakterystyce niewidocznej w rutynowym postępowaniu rekrutacyjnym.

Skrócony czas na zatrudnienie. Firmy mogą zaoszczędzić czas i pieniądze.

Wady korzystania z AI w rekrutacji

Chociaż istnieje wiele korzyści z wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie rekrutacji, istnieją również pewne wyzwania. Niektóre z nich to:

Stronniczość. Sztuczna inteligencja często może odzwierciedlać preferencje tych, którzy ją trenują. W 2018 r. Amazon zdecydował się nie wdrażać swojego oprogramowania do rekrutacji, ponieważ wolał kandydatów płci męskiej niż kandydatki. Dlatego firmy muszą być świadome stronniczości swojego oprogramowania i podejmować kroki, aby uniknąć problemów prawnych i nieefektywnych praktyk zatrudniania.

Koszt. Systemy oparte na sztucznej inteligencji mogą być drogie w zakupie i utrzymaniu. Jednak niedawny wzrost liczby firm ATS zaczyna obniżać ceny. Poniższy wykres przedstawia raport porównawczy cen ATS. Przed wdrożeniem ATS ważne jest, aby przeprowadzić analizę kosztów i korzyści związanych z inwestowaniem w jeden z tych systemów.

10562050259?profile=RESIZE_584x

Brak zrozumienia: wśród wielu decydentów biznesowych brakuje doświadczenia w sztucznej inteligencji. Badanie przeprowadzone przez Gartnera wykazało, że tylko 20% ankietowanych firm uważa, że ​​dobrze rozumie sztuczną inteligencję. Ten brak wiedzy może utrudnić firmom znalezienie odpowiedniego rozwiązania sztucznej inteligencji dla ich potrzeb.

Pomimo wyzwań, sztuczna inteligencja w procesie rekrutacji i zatrudniania przeszła długą drogę w miarę postępu technologii i inteligentnych technik. Firmy, które posiadają wiedzę na temat korzyści i wyzwań związanych ze sztuczną inteligencją oraz rozumieją stanowiska, na które zatrudniają, będą dobrze przygotowane do znalezienia najlepszych kandydatów na nie.

 

 
9247100460?profile=RESIZE_400xArek Skuza 
 
Arkadiusz Skuza jest partnerem Volta Venture, strategiem biznesu, ekspertem rozwoju produktów, doradcą wdrażania sztucznej inteligencji w produktach i organizacjach, współpracownikiem Business Dialog,   www.arekskuza.com www.szkolainnowacji.com