Jakie są największe przewagi konkurencyjne? Przykłady

Dla Warrena Buffetta trwała przewaga konkurencyjna firmy jest najważniejszą przesłanką przy podejmowaniu decyzji o zainwestowaniu w nią: „Kluczem dobrej decyzji inwestycyjnej nie jest ocena, jak bardzo branża wpłynie na społeczeństwo, ani jak bardzo się rozwinie. Jest nim określenie przewagi konkurencyjnej danej firmy, a przede wszystkim trwałości tej przewagi”.

Firma analityczna CB Insight przygotowała obszerny raport na temat przewag konkurencyjnych, które zbudowały 25 czołowych firm świata, np. Amazon, Starbucks, Tesla, Coinbase, Coca Coli, Gilette, Patagonia

W XX wieku największe firmy na świecie powstały korzystając ekonomii skali. Na przykład Standard Oil zbudował swój monopol, kupując mniejsze konkurencyjne rafinerie i budując globalną sieć dystrybucji. Ostatecznie firma kontrolowała około 90% wszystkich rafinerii i rurociągów w Stanach Zjednoczonych i mogła ustalać własne ceny.

Dziś jednak najtrwalsze przewagi konkurencyjne buduje się na innego rodzaju zasobach, takich jak efekty sieciowe, gromacdzenie i przetwarzanie danych  czy ponowne zaangażowanie produktu w ekosystemie. Na przykład Google rozpoczął od opracowania lepszego algorytmu indeksowania i przeszukiwania Internetu. Od tego czasu firma wzmocniła ttę ​​przewagę do biznesu w transporcie, zakupach i, co najważniejsze, reklamie.

Produkt ma przewagę konkurencyjną efektu sieciowego, gdy jego wartość dla użytkowników wzrasta proporcjonalnie do jego wykorzystania i liczby korzystających z niego użytkowników.

Wiele z największych i najtrwalszych biznesów w historii zostało zbudowanych na przewadze związanej z kosztami

Nie wszystkie firmy budują wielkie biznesy na podstawie czynników strukturalnych, takich jak koszty lub efekty sieciowe. Chociaż są to potężne sposoby na zatrzymanie klientów i odepchnięcie konkurencji, ogromne firmy zostały zbudowane również na niematerialnych czynnikach, takich jak marka i tradycja.

Przewaga w postaci wlasności intelektualnej działają, gdy firma opracowuje pewnego rodzaju cenny zasób niematerialny, którego jej konkurencja strukturalnie nie może powielać i wykorzystywać.

Poniżej graficzne przedstawienie tych przewag autorstwa CB Insight

10472639252?profile=RESIZE_710x

10472644280?profile=RESIZE_710x

 

 

10472673663?profile=RESIZE_710x

 

10472664468?profile=RESIZE_710x